Vi har blitt med i et større EU-prosjekt

Eyde-klyngen er med i et større EU-prosjekt over 3 år med fokus på spillvarme og hvordan bedrifter kan utnytte både egen og hverandres energi bedre.  

- Jeg tror det er et ganske bra prosjekt som kan skape gode effekter både i regionen og i det nordiske nettverket, sier Christophe Pinck i Eyde-klyngen, som har jobbet med relasjonsbygging i EU for å få til et slikt samarbeid.

Bedre utnyttelse av energi

I selskap med spanske, britiske, polske, tsjekkiske og tyske forskningsgrupper, har Eyde-klyngen blitt med i et større EU-prosjekt over en treårsperiode med fokus på bedre utnyttelse av andre bedrifters spillenergi. Forskningsgruppen har navnet Incubis, og blant deltagerne er spanske Iris Innovation og tyske Covestro. Dette kan åpne flere dører i Europa for Eyde Innovation Centre, og forhåpentligvis fremme en metodikk for bedre energiutnyttelse.

- Viktig med plattformer

I prosjektet tar Eyde-klyngen utgangspunkt i Veikartet for prosessindustrien   

og prosjektet Industriell symbiose som hadde kick off i april 2018.

Pinck presiserer hvor viktig det er med plattformer og prosjekter som åpner dører til andre forskningsmiljøer og bedrifter på tvers av landegrenser og bransjer.

- Uten disse plattformene for relasjonsbygging hadde det vært enda mer vanskelig å bli med i et slikt forskningsprosjekt. Det tar tid å bygge opp relasjoner og bli kjent, sier Pinck, som er engasjert i Eyde-klyngen som relasjonsbygger på internasjonalt nivå - hovedsakelig i EU.

Relasjoner er grunnlaget

Pinck er også med i EU-prosjektene EIT Raw Materials og SPIRE i tillegg til plattformen Prosin, som er viktige møteplasser for å bli kjent med hverandres satsningsområder, utfordringer og tilgang på kompetanse.

Når en utlysning kommer, er det viktig å være tidlig nok ute for å forberede seg innen søknadsfristen. Om du på forhånd kjenner til andre aktuelle miljøer å samarbeide med, kan forberedelsene til søknaden bli mer effektiv og virkningsfull. Relasjoner er grunnlaget for å nå frem.

- Det er omfattende å komme seg dit. Og man må anerkjenne at en må jobbe med slike prosjekter på langvarig basis. Vi må forstå hva som er satsningsområdet og ikke kaste bort tid på noe som ikke er bra. Nettverksarbeid tar lang tid.

 

Etablerere industriparker

Prosjektet avsluttes mai 2023. Pinck håper de vil utvikle en metodikk for energisymbiose, og at kommuner i fremtiden tar mer hensyn til hvor det er gunstig å etablerere industri og andre næringsområder som kan utnytte spillenergien fra disse.

-Eramet og Stolt Fishfarms i Kvinesdal er et godt eksempel. Her ble fiskeoppdrettet lagt vegg i vegg med bedriften Eramet og får deres overskuddsvarme til å varme opp vannet til piggvaren.

EU-prosjektet Incubis henger godt sammen med det Eyde-klyngen jobber med i regionen, gjennom engasjementet i Agder symbiose, som er en regional plattform med fokus på å fasilitere nye industriparker tilknyttet vår industri her på Sørlandet. Det finnes flere steder hvor det er mulig å konsentrere industrien mer for bedre energiutnyttelse.

Kartlegge spillvarmen

- Vår kjerneoppgave blir å forankre prosjektet i regionen, i Eyde-klyngen og også utenfor. Da må vi først kartlegge hva som er tilgjengelig av spillvarme, sier Pinck.

Han ser for øvrig noen utfordringer ved utnyttelse av andres spillvarme. Noen bedrifter har ikke kultur for å dele og offentliggjøre hvor mye spillvarme de slipper ut. Å være bundet opp til en annens bedrift på denne måten, skaper også et avhengighetsforhold. Et tredje hensyn er regelverket som kan være vanskelig å endre på for å få til dette. 

- Forretningsmulighetene ligger i andre sektorer enn i prosessindustrien. Derfor trenger vi et økosystem for dette. Viktige faktorer her er tillit, dialog, tid, rom og erfaring, sier Pinck om prosjektet Incubis.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev