-Har veldig god nytte av Industrifagskolen

Industrifagskolen er et tilbud til operatører i Eyde-klyngens medlemsbedrifter. Nå er andre modul godt i gang, og studentene lærer om bærekraft og forbedringsarbeid.

- Det er litt annerledes å gå på skole nå, med full jobb ved siden av. Men det er greit å ha noe annet å gjøre enn bare å jobbe, sier Adrian Kvinlaug (33) ved Aludyne i Lyngdal, som fortsatte på 2.modul ved Industrifagskolen etter at han tok 1.modul i høst.

Han liker å få nytt påfyll og tenker at det er bra både for både bedriften og for sin egen del at han er oppdatert i jobben han har ved bildelfabrikken Aludyne. 

- Jeg får utfordret meg selv, og jeg får kombinert bærekraft og Lean  mer enn det bedriften tidligere har gjort, sier han. 

Kobler teori med erfaring

- De tar med seg aktuelle problemstillinger fra arbeidsplass til skolen for diskusjon og så tilbake til bedriften. Dette viser at studiet er hyper-relevant, sier Per Høyum, fra Fagskolen i Agder. 

Han er til stede ved alle samlingene, nå ved modul 2 ved Industrifagskolen. Selve studiet så dagens lys i høst, og skal videreutdanne operatører. Modul 2 tar for seg bærekraft og forbedringsarbeid. Studentene som er i full jobb ved noen av Eyde-klyngens medlemsbedrifter, kan trekke direkte linjer mellom sine erfaringer fra arbeidsplassen og det de lærer om på studiet. Alt er relevant. Derfor er de så engasjerte i timene også. 

Bratt læringskurve

- Studentene leverte fabelaktig gode resultater. Læringskurven er nok brattere enn for den vanlige studenten. Det viser viktigheten av relevans. De har knaggen fra før av, sier Høyum, som mener studiet er veldig viktig for prosessindustrien og for bedriftenes konkurransekraft og bunnlinje. 

Han merker også at studentene etterhvert kommer opp med mange gode løsninger for hvordan bedriften kunne vært mer energibesparende, effektiv og miljøvennlig. 

- Har veldig nytte av det

- Det er veldig givende å undervise, spesielt når en får en god dialog og engasjerte studenter som er flinke til å stille spørsmål og bidra, sier Hilde Hovland som underviser ved Industrifagskolen og har hovedansvar og er prosjektleder for denne modulen.

- Det er fint å bidra med erfaring fra flere av bedriftene i Eyde-klyngen, allsidig erfaring og ulike kompetanseområder, tilføyer hun.

Komprimert pensum

Marianne Furuholt, prosjektleder i Eyde-klyngen, har hatt det faglige ansvaret for bærekraftig utvikling, prosessforståelse og ressurseffektivitet, Hilde Hovland for det faglige innen prosessflyt, forbedringsarbeid, endringsprosesser og Lean verktøy.

Marie Søraker-Sonesen i Eyde-klyngen er prosjektleder for Industrifagskolen. De to første modulene er hovedsakelig komprimerte utdrag fra studiet Prosessindustri+, som også er et etterutdanningstilbud for operatøransatte i Eyde-klyngens bedrifter.

Modul 3 og 4 blir utviklet som helt nye utdanningstilbud.

 

Dette lærer du om bærekraft og forbedringsarbeid:

  • Hva betyr bærekraftig utvikling
  • Verdikjeder og Ressursutnyttelse
  • Prosessforståelse og prosessflyt
  • Endringsprosesser
  • Forbedringsarbeid
  • Lean verktøy

 

Fire moduler

Det vil i alt bli tilbudt fire moduler på Industrifagskolen nå i pilotperioden. Modul 1 ferdig og modul 2 i gang. Modul 3 og 4 vil bli gjennomført høsten 2020 og blir mulig å søke opptak til fra august. Når pilotperioden er over er planen at alle fire moduler blir til et permanent tilbud.  

Studiet er på 10 studiepoeng og gjennomføres med 6 samlinger à to dager hver 3.uke, 3 skriftlige oppgaver som leveres individuelt, nettbasert studieveiledning og en avsluttende fagoppgave. Tidsbruk på selvstudier og arbeidskrav er regnet til å være omtrent 8,5 timer per uke.

For mer informasjon og påmelding, kontakt Per Høyum ved Fagskolen i Agder: Per.Hoyum@fagskoleniagder.no

Les mer om fagskolen her: https://www.austagderfk.no/skole/sorlandets-fagskole/studietilbud/tekniske-fag/industrifagskolen/  

Meld deg på vårt nyhetsbrev