Industrifagskolen (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere fordi framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Bildet er fra utdanningsløpet Prosessindustri+ i 2018.
Industrifagskolen (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere fordi framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Bildet er fra utdanningsløpet Prosessindustri+ i 2018.

Ønsker tettere samarbeid mellom skole og næringsliv

For å sikre dyktige fagfolk i årene som kommer, satser både NHO, LO, Eyde-klyngen og Agder fylkeskommune på et bredere samarbeid mellom næringsliv og skole. 17.oktober kan du lære mer om dette på Kompetansedagen 2019.

- Prosessindustriens felles løft for å heve operatørenes kompetanse, nå kjent som fagskole-studieprogrammet Prosessindustri + er blitt et nasjonalt forbilde for hvordan dette kan løses. I årene som kommer vil bedriftene ha behov for mer faglig oppdatering av sine fagarbeidere. Dette må skje med utgangspunkt i næringslivets behov fordi det er de ansatte og ledelsen som vet best hvor skoen trykker, sier Anne Klepsland Simonsen, rådgiver i NHO Agder, som er med på å arrangere Kompetansedag 2019 på Scandic Hotel Bystranda i Kristiansand.

Meld deg på her

Program

Møter vi behovet?

"Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?" er tittelen på kompetansedagen. Målet er å få til et enda bedre samarbeid på tvers for å henge med i den raske utviklingen.

- Samarbeid er nøkkelen dersom vi også i fremtiden skal lykkes med å få flinke fagfolk som kan bidra til vekst og utvikling i bedriftene. Trepartssamarbeidet og et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv er særlig viktig nå fordi verden og ny teknologi beveger seg raskere enn noensinne, påpeker Klepsland Simonsen.  

Hun håper Kompetansedag 2019 vil skape en bedre bevissthet rundt dette.

Tips og verktøy

- Gjennom å samles blir vi alle bedre kjent, og vi håper da at det blir enda enklere å samarbeide om å få flere ungdom til å velge og fullføre yrkesopplæring. Det er også et mål at bedriftsledere og tillitsvalgte gjennom diskusjonsoppgaver får flere tips og verktøy i arbeidet med å rekruttere og utdanne flere fagarbeidere. Målet med konferansen er et bredere samarbeid på tvers av politikere, skole, opplæringskontor, bedrift og ansatte i jakten på dyktige fagfolk i årene som kommer, poengterer Klepsland Simonsen.

Jobber kontinuerlig med kompetansegrupper

- Eyde-klyngen jobber kontinuerlig med kompetanse gjennom vårt arbeid i kompetansegrupper. Ved å ha fokus på megatrender og store endringsprosesser som påvirker våre bedrifter har vi i fellesskap løftet større kompetanseprosjekter som har resultert i formell etter- og videreutdanningstilbud sammen med etablerte utdanningsinstitusjoner i regionen, sier Marie Søraker-Sonesen, prosjektleder i Eyde-klyngen.  

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev