Bred oppslutning om fremtidens fagarbeider

Tettere og bredere samarbeid var utgangspunktet for Kompetansedagen 17. oktober som ble arrangert for første gang i regi av Agder Fylkeskommune, Eyde-klyngen, LO og NHO.

Det var fullsatt sal og engasjerte bordsamtaler mellom politikere, ansatte i fylkesadministrasjon, skolen, opplæringskontor, samt bedriftsledere og tillitsvalgte på Kompetansedagen 17. oktober.

"Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?" var overordnet tema for dagen. Det faglige programmet var inndelt i tre bolker:

  • Klynger og bransje som kompetansebestiller for arbeidslivet
  • Kompetanse, rekruttering og karriereveiledning
  • Dimensjonering

Gjennom dagen fikk deltakerne innblikk i hvordan det jobbes med kompetanse i bransjer, bedrifter og skole.

Fagbrev er ettertraktet

Ny kompetanse er avgjørende for at bedriftene skal lykkes med innovasjon, omstilling og økt produktivitet.  Trepartssamarbeidet og et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv er særlig viktig nå fordi verden og ny teknologi beveger seg raskere enn noensinne.

Odd-Inge Johannesen, daglig leder i Fagopplæring Sør, viste i sitt foredrag hvordan Fenner Mandals og Hennig-Olsen Is bruker fagopplæring for å styrke bedriftenes konkurranseevne.

Både opplæringskontoret Byggopp og den tradisjonsrike hjørnesteinsbedriften Glencore Nikkelverk understreket i sine innlegg at ungdom som kvalifiserer til lærlingplass får det, men utfordringen er å finne nok kvalifiserte søkere. En kvalifisert lærling har lite fravær, godkjent utdanning og er motivert for oppgaven.

Utdanningstilbud basert på arbeidslivets behov

I konferansens siste time steg både temperaturen og engasjementet. Svein Jåtun, regiondirektør for Nelfo i Agder, var tydelig på at elever og studenters ønsker alene ikke kan styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbud. Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov, var Jåtuns tydelige budskap i innlegget. 

Jåtun og Nelfo fikk støtte fra Eirin Kristin Sund, distriktssekretær i LO Rogaland og medlem av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland. Hun viste til hvordan fylkestinget var tro til hva partene i arbeidslivet mener er den beste tilbudsstrukturen. Rogaland er også det fylket med høyest gjennomføringsgrad på yrkesfaglig utdanning i Norge.

Arly Hauge, påtroppende utdanningssjef i Agder fylkeskommune, viste hvordan partene i arbeidslivet skal være faste medlemmer i et nyopprettet dimensjoneringsutvalg samt at Vest-Agders Fylkeskommunes nåværende høringsstruktur for innspill vil videreføres inn i nye Agder Fylkeskommune.

På tilskuerbenken satt blant andre påtroppende fylkesordfører Arne Thomassen (H) og hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse Rune André Frustøl (KrF). Begge ønsket dialog videre om dimensjonering av videregående utdanning.

Kompetansedagen er kommet for å bli

Hele salen var samstemte om at samarbeid er nøkkelen dersom vi også i fremtiden skal lykkes med å få flinke fagfolk som kan bidra til vekst og utvikling i bedriftene. Konferansesalen hadde såpass mye energi at LO-leder Agnes Nordgaards siste ord for dagen var at Kompetansedagen nå er en årlig tradisjon. Borddiskusjonene ble nøye dokumentert gjennom dagen og skal følges opp med dialogmøter. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev