Løser utfordringer sammen

EU setter krav til økt gjenbruk av sidestrømmer, bi-produkter og avfall, og gir dermed prosessindustrien en viktig utfordring de må løse. Dette kan være en risiko men også en god mulighet for å ta en posisjon som en viktig global leverandør av råmaterialer i den sirkulære økonomien.

Klima og Miljødepartementet utga en stortingsmelding om sirkulær økonomi. Det er viktig at det i fremtiden legges bedre til rette for optimal ressursutnyttelse i prosessindustrien parallelt med at vi reduserer miljøutslipp.

EUs sirkulærøkonomiske handlingsplan vil ha en innvirkning på fremtidens forbruk av flere materialer, og hvordan deres verdikjede har innvirkning på vekst og forretningsmuligheter. 

Viktig aktør utenfor EU 

Som en industri i direkte konkurranse med leverandører som befinner seg på utsiden av EU, har Norge en mulighet til å posisjonere seg som den foretrukne leverandør i fremtidens sirkulære økonomi. 

Prosin ønsker å sette lys på viktigheten av EU’s politikk for norsk prosessindustri, og inviterte derfor i denne sammenheng til en workshop for å belyse betydningen av karbonfangst, bruk og lagring i en lavkarbon-industri. PROSIN-workshopen fokuserte på muligheter i karbonfangst, lagring og bruk (CCS/CCU), som er relatert til industrielle aktiviteter.

Som ressurs

Workshopen belyste mange interessante aspekter rundt mulighetene ved å  bruke CO/CO2 som en ressurs. Aktivitetene i workshopen var fokusert på å stille spørsmålene "hva, hvem og når".

Det finnes ett mulighetsstudie som er underveis, som går på CO2-fangst for to prosessindustri-anlegg i Norge. Men hva skjer videre? Workshopen var fokusert på hva som er det rette spørsmålet å stille videre. 

- Vi håper denne workshopen kan forme en plattform for å initiere videre datainnsamling og informasjon rundt CO2-utslipp og potensiell fangst og bruk. 

 

- Kortere vei

Deltagerne på denne mini-workshopen, var representanter fra industrien og akademia.

- Du kan sikkert nå klimamålene alene, men å være med i Eyde-klyngen gjør veien enda kortere, sier Rolf Myrvold fra GE Healthcare. 

Kan det bli for dyrt

CO2-lagring er en av mulighetene knyttet til sirkulærøkonomi.

- Men kan prisen på produksjonen bli for dyr etter CO2-lagring, spør en av deltagerne på workshopen.

Det er viktig å tidlig forstå fremtidige rammebetingelser på et tidlig stadium, for å tilpasse seg tidlig, slik at prosessindustrien kan forbli i front av utviklingen og konkurransen.

Dette betyr at industrien må finne sin rolle i nye sirkulære verdikjeder, og være konkurransedyktige nok til å opprettholde en posisjon som sentral leverandør, ved å tilby bedre materialer med et lavere fotavtrykk på produktene i et marked som vil kreve høyere grad av Eco-design i fremtiden.

Rammene viktige

Skal prosessindustrien i Norge være konkurransedyktig i den sirkulære økonomien, er slike workshops viktige.

- Det kan komme mange gode prosjekter ut av en slik kodeknekker-samling, sier Gro Eide, forskningsteknisk sjef i Elkem Technology.

Prosjektet Waste to Value fikk sin gryende start på en slik workshop. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev