Stort potensiale for CO2-fangst

Potensialet for CO2-fangst er stort i flere prosessindustribedrifter og dette er teknologisk viktig for realisering av veikartet for prosessindustrien.

- Det har ikke vært noen studier med karbonfangst og prosessindustri i Norge før, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

Han presiserer at det er viktig å nå sette fokus på teknologier som er beskrevet for å fylle veikartet til norsk prosessindustri «Økt vekst med nullutslipp 2050». Her kommer CO2-fangst inn som et høyst relevant element for å realisere veikartet.

Betydelig kompetanse

- Det er betydelig kompetanse i Grenlandsmiljøet, i Herøya Industripark, presiserer Maltby.

Artikkel fra Herøya Industripark

Siden karbonfangst er skissert i Veikartet, var det naturlig å invitere med to store aktører innen prosessindustri - Yara og Norcem. Teknologibedriftene Aker Solutions, Air Products og Reinertsen var også inviterte deltakere til et seminar i desember 2016 om karbonfangst i prosessindustrien. Gassnova kunne også her fortelle om muligheter for bedriftene ved bruk av deres virkemidler.

Stort potensiale

- Det er usikkert hvor vi skal ta dette videre, men det er veldig naturlig å ha en oppfølging etter dette møtet, sier Maltby.

Han mener også at det er veldig interesant for Eyde-bedriftene å  se hvor aktuelt det er for dem en gang i fremtiden å være med i et karbonfangstprosjekt. 

- Målet er nullutslipp for hele industrien. De beskrevne prosjektene i Grenland har et potensiale på 1,2  millioner tonn reduksjon av CO2. Dette er i overkant av 10 % av hele det norske prosessindustriutslippet, poengterer Maltby. Så dette er viktig.

SE OGSÅ VIDEO FRA GASSNOVA 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev