9,2 millioner til Eyde-prosjekt

Eyde-prosjektet "Waste to value" har fått 9,2 millioner innovasjonskroner av Forskningsrådet.

På bildet er Gro Eide, direktør for forskningsteknisk senter i Elkem og forskningssjef Stephen Leite

med råmateriale i pelletsform utvunnet av slam fra utslippet.

 

Elkem Technology AS, Alcoa Norway, Eramet Norway, Glencore Nikkelverk, Hydro Aluminium, SINTEF, NTNU, ReSiTec og Eyde samarbeider om prosjektet "Waste to value" som skal bidra til en bærekraftig prosessindustri, samtidig som den gjør produksjonen mer lønnsom siden minst mulig ressurser vil gå til spille. Prosjektet er et resultat av Eyde-klyngens felles utviklingsprosess for å sikre verdens mest ressurseffektive prosessindustri. 

 

Fornyelse og omstilling

Dette er et nytt konsept hvor avfallet blir prosessert til ulike produkter eller oppgradert til råvarer i bedriftenes egne prosesser. I tillegg reduserer ”Waste to value”-prosjektet miljøets fotavtrykk fra den metallurgiske industrien ved å redusere behovet for landbasert deponi for avfallet.

- Alle prosjektene vurderes på en rekke kriterier og de som når opp i konkurransen om midler må score høyt på innovasjonsgrad, verdiskapingspotensial og forskningsinnhold, sier Anne Kjersti Fahlvik, Innovasjonsdirektør i Forskningsrådet.

I søknadsvurderingen vurderes også samfunnsøkonomisk nytteverdi som for eksempel om prosjektet bidrar til grønn næringsutvikling, sirkulær-økonomi, utnyttelse av ressurser og reduksjon av avfall eller deponering. Støtten fra Forskningsrådet skal bidra til fornyelse og omstilling av etablert næringsliv eller hjelpe til å bygge opp nye bedrifter.

– Hele 50 bedrifter av i alt 181 som søkte oss får støtte til sine prosjekter gjennom Forskningsrådets BIA-program (Brukerstyrt innovasjonsarena). Vi mottok 33 prosent flere søknader i år. Det viser en økt vilje i næringslivet til å bruke forskning for å skape innovasjon. Dette er viktig og nødvendig for at vi skal hevde oss innen næringer som blir mer og mer kunnskapsbaserte, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

 

532 millioner 

Totalt bevilger Forskningsrådet 532 millioner kroner til de nye innovasjonsprosjektene.

-       Av de mange som søkte oss, var det flere bedrifter som ikke har søkt om midler i Forskningsrådet før. ‒ Det er et spesielt godt tegn at det er så mange nye kunder i bunken, sier Hallén. ‒ Det viser en stor vilje til å tenke nytt. 

-          Vi vurderer også effektene offentlig støtte kan ha for prosjektet. En effekt er at den muliggjør gode samarbeidskonstellasjoner mellom ulike bedrifter og mellom bedrifter og forskningsmiljøer. I Waste to value prosjektet samarbeider man gjennom hele verdikjeden. Prosjektet er også forankret i Eyde-klyngen, en NCE som jobber aktivt for å utvikle innovative miljøvennlige prosesser som åpner dører til globale markeder og er nyttige for samfunnet, sier innovasjonsdirektør Fahlvik.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev