Oppstart av Waste to Value-prosjekt

Et nytt prosjekt er i gang, hvor målet er å utvinne metaller av avfallet i stedet for å dumpe det i landdeponier.

Waste to value-prosjektet hadde oppstartsmøte fredag 22.april.  Representanter for Eramet, Alcoa, Hydro, Glencore Nikkelverk, Elkem, ReSitec, Sintef og Eyde-klyngen var til stede.

Mål med prosjektet

Prosjektets mål er å utvikle banebrytende teknologi for produksjon av Fe-Mn-Ni – metaller og råvarer til Manganproduksjon, ved å kombinere og behandle oksid- og karbonholdige avfallsstrømmer. Prosjektet vil på denne måten bidra til betydelig reduksjon i behovet for avfallsdeponier.

Øker verdien

Eyde-klyngen har gjennomført en omfattende kartlegging av sidestrømmer fra egen produksjon og arbeider nå gjennom «Waste to value» og andre prosjekter systematisk med å omgjøre disse til produkter med verdi. I dette prosjektet benyttes sidestrømmer fra Alcoa, Eramet og Glencore Nikkelverk sammen med pilotutstyr og kompetanse ved Elkem, ReSiTec og Sintef for å utvikle og kommersialisere nye produkter og løsninger.

Potensial for utslippsreduksjoner

Gjennom prosjektet er målet å omgjøre 25 000 tonn deponiavfall til produkt.

Gjenbruk av mangan og jern reduserer behovet for nyproduksjon av disse metallene med tilhørende reduksjon i CO2utslipp og energiforbruk. 

Totale prosjektkostnader er 23,6 millioner kroner. Industrien finansierer 14,4 millioner av disse. Norsk forskningsråd (BIA) finansierer 9,2 millioner.

- Økt vilje i næringslivet

– Det viser en økt vilje i næringslivet til å bruke forskning for å skape innovasjon. Dette er viktig og nødvendig for at vi skal hevde oss innen næringer som blir mer og mer kunnskapsbaserte, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet om tildelingen av forskningspengene til Waste to Value.

Prosjektperioden er 2016 – 2018. Industrialisering og kommersialisering forventes gjennomført i løpet av fem år fra 2019. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev