Årsmøte i Eyde-klyngen

Tid: tirsdag 19. mars 2024 - 13:30 - 20:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Vitensenteret Arendal - Kystveien 2

Velkommen til årsmøte i Eyde-klyngen tirsdag 19. mars på Vitensenteret i Arendal  

Vi gleder oss til å ta imot Eyde-klyngens medlemmer (hovedkontakter og alle deltakerne i Eyde-klyngens faggrupper/nettverk) i Vitensenterets lokaler i Arendal. Foruten ordinært årsmøte inviterer vi til diskusjon om Eyde-klyngens strategi mot 2030. Her skal vi få spennende innledninger og god tid til prat. Det blir også utdeling av Eyde-prisen.  

Program:

1330 Registrering/enkel servering og vandring i Vitensenteret 

1400 Velkommen v/styreleder og daglig leder

1415 Innspill til inspirasjon:

- Grønt Industriløft v/ Lars Petter Maltby, direktør i Prosess 21
- Kan vi operere innenfor naturens tålegrense v/Gunstein Skomedal, EydeY/UiA/Vianode og Nora Stray, Forskningsleder Modelling and Simulation NORCE

- How the EU aims to adress the challenge we are faced with towards 2030 v/ EU-rådgiver Christophe Pinck med siste nytt fra Europakommisjonen

1500 Pause

1520 Hvilke mål skal vi sette oss for samarbeidet i Eyde-klyngen for at bedriftene har konkurransekraft i en verden i endring, som er innenfor naturens tålegrense og slik at ansatte og omgivelser er godt ivaretatt?
Grethe Hindersland, Alcoa Norway innleder. Vi ønsker dine innspill! 

1610 Hvilken kompetanse trenger vi for å nå disse målene? Innspill! 

1625 Pause

1645 Utdeling av Eyde-prisen!

17:00 Formelt årsmøte
 Sak 1. Konstituering av møtet. Ihht. vedtektene foreslår styreleder valg av møteleder

Sak 2. Eyde-klyngens årsmelding 2023 . Status Faggrupper og nettverk.

Sak 3. Regnskap. Revisjonsberetning.

Sak 4. Fastsettelse av medlemsavgift for 2025

Sak 5. Prinsipper for betalingstjenester 

Sak 6. Valg. 
Årsmøtet skal velge:
- Styremedlemmer (inkludert leder)
- Revisor
- Valgkomite

Valgkomiteens innstilling

1800 Vitensenteret: Daglig leder Kine Wangerud orienterer og vi opplever.  

1830 Tapas og mingling - egen påmelding til dette 

 

Inngang fra baksiden (vis-a-vis utgang P hus). 

 

PÅMELDING HER - husk å huke av for middag dersom du ønsker å delta på denne!

 

 

 

Kontakt

anne@eydecluster.com