Lansering av BattKOMP fase 2

Tid: mandag 31. januar 2022 - 10:00 - 11:00 |
Åpent for all
Sted: digitalt

Norsk Industri arrangement: Vi presenterer hovedfunn fra BattKOMP-prosjektet, hvor batteriindustriens kompetansebehov er kartlagt og analysert i samspill med industri og utdanning.

Prosjektet har tatt i bruk banebrytende metoder for samarbeid, noe som reflekteres gjennom en utradisjonell fremstilling og lansering på vårt digitale lanseringsseminar 31. januar. Her vil et knippe nøkkelpersoner fra fagskoler, universiteter og høgskoler stå sammen om å bygge landslag for batteriutdanning i verdensklasse! Du møter også eksperter fra industri, og rapporten skal overrekkes fra Norsk Industri til regjeringen.

BattKOMP prosjektet ledes av Norsk Industri, i samarbeid med LO og Prosess 21.

> Les mer om prosjektet

Program
Landslag for batterikompetanse!

Med landslagsbrillene på vil et knippe representanter fra universitet og fagskole drøfte hovedfunn fra BattKOMP-rapporten og gi råd som vil bidra til nasjonalt kompetanseløft. I sesjonen deltar:

  • Odne Stokke Burheim, professor, NTNU
  • Tore Vehus, førsteamanuensis, UiA
  • Gunnbjørg Tveiten Engehagen, rektor, fagskolen Agder
  • Jonny Pettersen, utviklingsleder, Fagskolen Viken

Sesjonen ledes av Marie Søraker-Sonesen fra Eydeklyngen.

Vi har også invitert en rekke nøkkelaktører til å kommentere prosjektet og rapporten. Du møter blant andre:

  • Pål Domben, rektor, Fagskolen Nordland
  • Runar Austrheim, Chief Talent Officer, Beyonder
  • Freyr
  • Lars Petter Maltby, sekretariatsleder Prosess21

Seminaret avrundes med kommentar fra Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og overrekkelse av rapporten til en regjeringsrepresentant.

Kontakt

- katrine.vinnes@norskindustri.no