Kompetansepåfyll logistikk - Miljødrevet transport langs vei og vann

Tid: fredag 9. september 2022 - 9:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Webinar

Kompetanseområdet logistikk inviterer til et digitalt kompetansepåfyll med spennende foredragsholdere. 

Her får vi høre innlegg fra flere aktører som har påbegynt reisen mot nullutslipp. Meld deg på og hør deres historie og visjoner.

Program

  • ASKO – nullutslippsmål og løsninger for å komme dit? - Kai Just Olsen, ASKO
  • Yara Birkeland – autonom nullutslipp transport på vann? - Jon Sletten, Yara
  • ASCO – Bærekraftig mål innen deres transportløsninger og maskinpark, Eivind R Sunde Base Manager at ASCO Norge
  • Gen2Energy – Muligheter med hydrogen innen maritim transport - Jan Fredrik Raknes og Svein-Erik Figved, Gen2Energy
  • Workshop/samtaler – Hvordan få til mer bærekraftige logistikkløsninger blant Eyde-klyngens bedrifter?

Kontakt

- tonje@eydecluster.com