Delingsarena Prosjektledelse - prosjektstyringsverktøy

Tid: torsdag 18. august 2022 - 10:00 - 11:00 |
Kun for medlemmer
Sted: Nett

Kompetanseområdet prosjektledelse inviterer til delingsarena med tema prosjektstyringsverktøy

 

Program

  • 10:00 Velkommen og presentasjon av deltakere
  • 10:10 DONE!- presentasjon av et prosjektstyringsverktøy
  • 10:30 Erfaringsutveksling - hvilke verktøy har vi til prosjektstyring og gjennomføring og erfaringer med bruk av disse 
  • 11:00 Avslutning

Forberedelse

I forbindelse med erfaringsutveksling ønsker vi at deltakere bruker 5-10 minutter på å fylle ut en enkel slide med informasjon om hvilke prosjektstyringsverktøy bedriften benytter og erfaringer med disse. Powerpointmal til forberedelseslide finner dere her

Kontakt

- tonje@eydecluster.com