Arendalsuka: Grønt industriløft. Skal norske batterier redde klima?

Tid: 15. august 2022 - 16:30 - 17:30 |
Åpent for all
Sted: Bærekraftscenen

Grønt industriløft. Skal norske batterier redde klima? Hvordan vil vår elektriske hverdag se ut – og hvordan passer batteriene inn i dette? 

Verden trenger lavutslippsløsninger på transport og energi. EUs ambisjoner og energikrisen i vår egen verdensdel forsterker behovet for løsninger. Batterier produsert i Norge vil være viktige i denne overgangen.  

Batteriindustrien har etablert samarbeidsplattformen Battery Norway. Vi inviterer til et arrangement hvor du skal få en god forståelse av batterienes betydning for «det grønne skiftet» og hva batteriindustrien betyr for norsk verdiskaping/eksport. 

Battery Norway består av de seks bedriftene:  

  • Battericelleprodusentene: Beyonder, Freyr og Morrow   
  • Materialprodusentene: Elkem/Vianode og Glencore Nikkelverket  
  • Innsamling og gjenvinning: BatteriRetur  

I tillegg er blant annet NTNU, Sintef, Universitetet i Agder og Institutt for Energiteknikk med i samarbeidet. 

 

På scenen vil du blant annet få møte: Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V) og Marianne Sivertsen Næss (AP). Arrangementet fasiliteres av Odd Richard Valmot (Teknisk Ukeblad). 

Kontakt

- kristine@eydecluster.com