Arendalsuka: Grønt industriløft. Skal norske batterier redde klima?

Tid: mandag 15. august 2022 - 16:30 - 17:30 |
Åpent for all
Sted: Bærekraftscenen

Battery Norway inviterer: Skal norske batterier redde klima? Hvordan vil vår elektriske hverdag se ut – og hvordan passer batteriene inn i dette? 

Verden trenger lavutslippsløsninger på transport og energi. EUs ambisjoner og energikrisen i vår egen verdensdel forsterker behovet for løsninger. Batterier produsert i Norge vil være viktige i denne overgangen.  

Batteriindustrien har etablert samarbeidsplattformen Battery Norway. Vi inviterer til et arrangement hvor du skal få en god forståelse av batterienes betydning for «det grønne skiftet» og hva batteriindustrien betyr for norsk verdiskaping/eksport. 

 Program:

  • kl 16:00 Kaffe og muffins i foyeen
  • kl 16:30 Velkommen ved Leder for Battery Norway, Kristin Skofteland (Beyonder)
  • «Batteriets historie» ved Teknisk Ukeblads Odd Richard Valmot  
  • «Batteriverdikjeden i Norge» ved Stian Madshus (Vianode), Pål Brun (Morrow) og Fredrik Andresen (BatteriRetur)
  • Debatt med Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Marianne Sivertsen Næss (AP), Torstein Dale Sjøtveit (Freyr), Kristin Skofteland (Beyonder) og Fredrik Andresen (Batteriretur)
  • Refleksjoner ved Thore Sekkenes (European Battery Alliance)

 

Battery Norway består av de seks bedriftene:  

  • Battericelleprodusentene: Beyonder, Freyr og Morrow   
  • Materialprodusentene: Elkem/Vianode og Glencore Nikkelverket  
  • Innsamling og gjenvinning: BatteriRetur  

I tillegg er blant annet NTNU, Sintef, Universitetet i Agder og Institutt for Energiteknikk med i samarbeidet. 

Kontakt

- kristine@eydecluster.com