Eyde Y: Prosess21 og industri 4.0

Tid: torsdag 18. november 2021 - 09:00 - 11:00 |
Åpent for all
Sted: digitalt

Eyde Y arrangerer et webinar med fokus på Prosess21-rapporten om industri 4.0.

Styreleder i Prosess21 og leder av arbeidet med Prosess21-rapporten om industri4.0, Håvard Moe, presenterer arbeidet og utfordringer fremover, Fredrik Bringager fra RedRock.AI og Eyde Y presenterer hvordan de bruker AI på løfte- og transportutstyr og Anne Marthine Rustad fra SINTEF gir oss en innføring i AI brukt i prosessindustrien.

Deltagerne får tilsendt lenke dagen før arrangementet.

Kontakt

- stine@eydecluster.com