Fagsamling i Eyde Prosjektledelse

Påmeldingsfrist: 12. november 2017
Tid: 15. november 2017 - 09:00 - 14:00
Sted: Glencore Nikkelverk

Samlingen vil fokusere på håndtering av Helse, Miljø og Sikkerhet i prosjekter. 

 

Program:

08:45 Oppmøte i Vakta

09.00 Velkommen til Glencore 

          Presentasjon av prosjektet nye autoklaver 

10.00 Omvisning ved autoklavene

11.30 Lunsj

12.15 Hvordan jobbe med HMS i prosjekter, inkl risikostyring og myndighetskrav v/WSP 

          Hva forventer driftsorganisasjonen i forhold til HMS i prosjekter? v/Glencore 

Ca 14.00 Oppsummering og vel hjem! 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Begrenset antall plasser, ved stor pågang vil antall personer pr bedrift kunne bli begrenset. Derfor er det også viktig at du sier ifra dersom du ikke kommer. Ansatte i medlemsbedrifter prioriteres.

 

Kontakt

Marianne Furuholt - marianne@eydecluster.com