Tilbyr UiA-Eyde: Påfyll til høsten

Fra høsten tilbyr vi et faglig påfyll i samarbeid med Universitetet i Agder. UiA-Eyde: Påfyll er ment for å styrke et bredt spekter av ledere i bedriften for å tilpasse seg en industri i endring. 

Studietilbudet som fokuserer på transformasjonsledelse, er en videreføring av det vellykkede Eyde Leder-programmet som ble gjennomført fra 2014 til 2017 hvor rundt 70 ansatte i Eyde-bedrifter deltok.

-Studiet har som siktemål å forberede bedriftene og de ansatte på de endringene som vil komme framover knyttet til bærekraft, ny teknologi og en endret internasjonal orden. Vi ser dessuten at EU lager nye regelverk for å imøtekomme disse endringene. Mange av disse vil ha direkte innvirkning på bedriftene. Det blir viktig at bedriftene er i forkant av disse endringene, og allerede nå diskuterer internt hva det vil innebære for dem. Økt fokus på sekulær økonomi vil også innebære økt samarbeid mellom bedriftene på Agder. Det er også et forhold vi vil ha fokus på i studiet, informerer prof. Hans Christian Garmann Johnsen ved Universitetet i Agder.

 

Bygger på Eyde Leder

Han har sammen med Stina Torjesen, første amanuensis ved UiA, utformet studietilbudet sammen med medlemsbedriftene i Eyde-klyngen for å tilpasse studiet til bedriftene på best mulig måte. UiA-Eyde: Påfyll samarbeider med NTNU på Gjøvik og industrimiljøet på Raufoss. Professor Halvor Holtskog som arbeider med endringsprosesser i industrien vil være en del av lærerstaben. 

Utfordringene i industri og næringsliv som følge av ny teknologi, økte krav til bærekraft og endrede internasjonale rammebetingelser krever en god ledelse for å få hele teamet med på endringene som trengs.

Les om UiA-Eyde: Påfyll

Korte moduler

Tilbudet består av en rekke korte, tematiske moduler (emner) som ser på hvordan industrien kan håndtere utfordringene i industri og næringsliv som følge av ny teknologi, økte krav til bærekraft og endrede internasjonale rammebetingelser. 

Les mer om hver modul samt praktisk informasjon her

-Det er lagt opp til å være modulbasert, for det er mindre krevende å gjennomføre. En modul tar ca 3 uker og er overkommelig ved siden av jobb. Modulene kan tas individuelt eller som en hel pakke, med mulighet for eksamen eller studiepoeng på bachelor- eller masternivå, informerer Kristine Fuller-Gee i Eyde-klyngen.

Modulene vil bli koblet til deltakende bedrifter, og bedriftenes egne utfordringer vil bli diskutert og brukt som eksempler.

Målgruppe: Modulene retter seg mot et bredt spekter av ledere, fra førstelinjeledere til mellomledere, teamledere, avdelingsledere og toppledere. Tilbudet er utviklet i samarbeid med Eyde-klyngen, men åpent for alle interesserte.

Påmeldingsfrist: 15. august

Modulene 1-4 gjennomføres høsten 2024-våren 2025.

Modulene 5-8 gjennomføres høsten 2025-våren 2026.

Studieavgift: Hver modul har en studieavgift på kr. 6.500  (+ semesteravgift på 735,- og utgifter til pensumlitteratur)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev