Ønsker fortgang i satsingen på strategiske råmaterialer

- Myndighetene må skjønne at vi må få opp tempoet for å oppfylle den strategiske industriavtalen vi har inngått med EU, mener Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen.

Nylig møtte hun og Eyde-klyngens leder for sirkulærøkonomi Stine Skagestad, næringsminister Cecilie Myrseth, statssekretærene Sigrun Gjerløw Aasland fra Klima- og miljødepartementet og Vegard Wennesland fra Næringsdepartementet. Her var temaet EU og Norge som har underskrevet en strategisk industriavtale for kritiske råmaterialer og batterier. 

-Vi etterlyser en mer konkret handlingsplan av det vi har avtalt, sier Falch Fladmark.

Strategisk viktig

-EU ser vår industri som veldig strategisk viktig fordi vi leverer råmaterialer til de strategiske og viktige teknologiene som batterier, elektronikk, solceller og halvledere. Dette trenger vi for det grønne og digitale skiftet, poengterer hun.

Poenget nå er å få myndighetene til å forstå at det må være en fortgang i dette og samler ett landslag.

-Det handler om mulighetene for å være med i EUs strategier for å få bedre betingelser, presiserer Falch Fladmark.

Må se alvoret

Hun frykter at norske bedrifter ikke får samme muligheter som de europeiske, om vi er sene i avtrekkeren. Hun etterlyser derfor at norske myndigheter ser alvoret og kommer fort på banen nå. Norge er i en særstilling siden vi produserer mange av de materialene Europa trenger, samtidig er vi også i en særstilling fordi vi ikke har tilgang på samme virkemidler som medlemsland.

- Mens EU gir unntak for statsstøttereglementet, diskuterer vi i Norge fortsatt EØS relevans, sier hun.

- Allerede 22.august er første frist for å være registert som et strategisk prosjekt innen EU-systemet: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en

Bedrifter som er interessert kan ta kontakt med oss, vi prøver å bistå de som er interessert i dette med informasjon og koordinere oss i samarbeid med andre aktører, sier Christophe Pinck, som er Eyde-klyngens EU-rådgiver.

 

 

Vi tar også opp dette under Arendalsuka: https://www.eydecluster.com/no/kalender/2024/arendalsuka-materialsaarbarhet/

Meld deg på vårt nyhetsbrev