Yrkesfag har fått rekordhøye søkertall

Vi har hatt en stor kampanje for å få unge til å velge teknologi og industrifag på videregående. I år har hele 55 prosent av de unge valgt yrkesfag - noe som er en god økning for en bransje som trenger stadig flere unge! 

 Programområdet TIF har 749 søkere til alle trinn. I fjor var tallet 716. I Agder er tallene 435 søkere. 36 flere enn i fjor. 

- Det er svært gledelig at det er rekordhøye søkertall til TIF! Dette er takket være langsiktig rekrutteringsarbeid av bedriftene, bransjen, klynger, opplæringskontor, partene i arbeidslivet og fylkeskommunen. Ungdommene og deres foreldre har tatt inn over seg at ved å velge TIF, gir det gode jobb- og karrieremuligheter på Sørlandet, sier Anne Klepsland Simonsen fra NHO Agder.Se kampanjen til Eyde-klyngen her

Se kampanjefilmene våre her

- For bedriftene er det særlig viktig å få flere søkere til TIF fordi det er her det står flest ledige læreplasser i regionen. I NHOs kompetansebarometer i 2022 svarte bedriftene at hovedgrunnen til at de ikke har lærlinger er at det ikke er søkere til læreplass. Ved å få flere elver på TIF, vil det også bli flere som søker læreplass. Dette er med på å sikre rett kompetanse til den grønne omstillingen bedriftene står i og skal inn i, poengterer Klepsland Simonsen.

Les om prosessoperatør Frida 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev