Rapporten om diffuse utslipp til luft er klar

Rapporten som er utarbeidet for Miljødirektoratet, og som skal vise en kartleggingsprosedyre for diffuse utslipp, er nå publisert. Her kan du lese den.

Last ned rapporten her

Rapporten skal gi bakgrunnsinformasjon i arbeidet med å kartlegge diffuse utslipp til luft fra industri. Den fyller et behov for å samle kunnskap om standarder, veiledere og metoder for å kartlegge diffuse
utslipp til luft fra industri.

Eramet, Glencore Nikkelverk, Elkem og Fiven har bistått med FoU-ressurser i utformingen av prosedyren, siden det er industrien selv som må være med på å forme metoden og bidra til å kartlegge de diffuse utslippene.

Les mer om prosjektet her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Hege Indresand har utarbeidet rapporten sammen med Håkon Skistad.
Hege Indresand har utarbeidet rapporten sammen med Håkon Skistad.