Eyde Y på samling i tretoppene

Eyde Y på samling i tretoppene

25.- 26. oktober var Eyde Y samlet oppi tretoppene i Gjerstad for å ta et dypdykk ned i temaet: Planetens tålegrenser.

Det var gode diskusjoner om hva de 9 grensene betyr for å få en felles forståelse, og så hva disse betyr for industrien. På andre dag lagde gruppen starten til en presentasjon om temaet som ble lagt frem på Eyde-dagen (29.11).

Eyde Y hadde invitert andre ansatte i medlemsbedriftene til å være med på samlingen. Nora Stray fra Norce og Mari Voldsund fra Elkem meldte seg på. I tillegg var de nyeste medlemmene i Eyde Y sitt arbeidsutvalg, Tonje Jakobsen, Alcoa, og Therese Bjerland, Nikkelverket med. Dette beriket diskusjonene rundt tematikken, som arbeidsutvalget har jobbet en stund med, med nye perspektiver og forståelse. Ringrevene Solveig Steinsland, Elkem, og Gunstein Skomedal, Vianode, som begge har vært med i Eyde Y siden det ble opprettet (tidligere Eyde tenketank) deltok også på samlingen. 

*Eyde Y er en gruppe som skal utforske og utfordre Eyde-bedriftene på vegne av bedriftene og klyngen. Gruppen skal koble sammen unge, engasjerte mennesker, gi dem faglig påfyll, hente ut ideer og spørsmål, og ikke minst utfordre Eyde-bedriftene.

Ny mulighet for å bli med denne gjengen på samling kommer allerede i januar - bli med til Skjølingstad Uldvarefabrikk i Mandal 18. januar - meld deg på her!

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev