Battery Norway møter Battery Japan

The Nordic Battery Collaboration deltar på en 2 dager lang konferanse om batterier i Japan. Fellesskap med batteriverdikjeder over hele verden, kan skape en grønnere og mer bærekraftig batteriverdikjede for den pågående grønne omstillingen.

Pål Runde fra Battery Norway er i disse dager i Japan, sammen med Innovasjon Norge, Business Sweden og Business Finland. Innovasjon Norge, Nordic Innovation og Nordic Innovation House Tokyo arrangerer et seminar for å presentere en oversikt over de nordiske aktivitetene for å bygge en grønn og bærekraftig batteriverdikjede-region i Norge, Sverige og Finland.

Det er Innovasjon Norge, Business Sweden, Business Finland og Nordic Innovation House Tokyo som arrangerer seminaret i dag, som del av en større batterikonferanse.

Om Nordic Battery Collaboration

Nordic Battery Collaboration er et felles strategisk samarbeid mellom de tre nasjonale handels- og investeringsfremmende selskapene Norge, Sverige og Finland (Innovation Norway, Business Sweden og Business Finland) for å utvikle verdens grønneste og mest bærekraftige batteriverdikjede i Norden. Det er et prosjekt som fremmer etablering og utvikling.

 

Les også om Battery Association for Supply Chain (BASC)

Meld deg på vårt nyhetsbrev