Eyde i EU: Mye mer fokus på allianser enn før

Tirsdag deltok Eyde-klyngens styre og sekretariat i møter med Europakommisjonen, europeiske organisasjoner og EU-delegasjonen i Norway House i Brussel.

Temaet for møtet var strategien til klyngen i møte med utfordringer som strømkrise, råvaretilgang, klima og batterisatsing.

- Jeg opplever at vårt besøk også er relevant for aktørene i Brüssel. Norsk prosessindustri representerer på mange måter et svar på mange av de utfordringene EU-president von der Leyen tegnet opp i sin tale i parlamentet («State of the Union») forrige uke. Strategisk autonomi er «buzzordet». Europa skal ha de grønne industriverdikjedene innen Europa – og norsk prosessindustri er en svært viktig medspiller i dette. Det var stor interesse for vårt arbeid med kartlegging av sidestrømmer fra norsk prosessindustri. Kanskje dette kan være en modell for hele EU, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen.

-Må ikke sove i timen

- Det er veldig viktig å følge med på det som skjer, og det er et enormt aktivitetsnivå nå på grunn av kraftkrisen som vi står midt oppi. Jeg tror at for Norge som land, er det utrolig viktig å ikke sove i timen, men følge med på hva som skjer i Europa. Nå skjer det mye fremover, så det er veldig viktig å være til stede her og høre hva som foregår og å knytte nettverk, sier Helge Aasen, styreleder i Eyde-klyngen og administrerende direktør ved Elkem.

EU har tatt frem igjen industristrategien som ble lagt frem i 2020, men som kom i skyggen av pandemi og krig.

- Nå er EU klare for en mer kraftfull strategi for å sikre at Europa blir uavhengig av særlig Kina i forhold til råvaretilgang og Russland når det gjelder energiforsyning. Krisene har vist at Europa kan stå sammen, sier Falch Fladmark.  

- Det hadde jo vært en fordel å vært med i EU, og vært med på å ta beslutningene i stedet for å bli satt på sidelinjen. Men jeg har jo inntrykk av vi blir invitert med i de viktigste arenaene, tilføyer Aasen.

 

Interessant vending

I følge Næringsråd Tymon Bugajski, fra Nærings – og fiskeridepartementet, vil Euopakommisjonen utvikle sterke europeiske verdikjeder innen strategisk viktige områder som  batteri,  råvarer, hydrogen og legemidler, og har derfor opprettet IPCEI – Important Projects of Common European Interest som instrument for kraftfulle satsinger.

Han ser at det har skjedd en interessant vending i Europapolitikken. Nå er det mye mer fokus på handelsavtaler og allianser med tredjeland, som ikke har vært snakket om på flere år.

Grønn Allianse

- Støre og von der Leyen lanserte en «grønn allianse» mellom EU og Norge i vinter, og nå jobber vi konkret med en industripartnerskapsavtale med fokus på råmaterialer og batterier. Norge får blant annet  delta i European Battery Allianse. Akkurat nå arbeider vi med en avtaletekst (en såkalt MoU i EU-språk) og et felles veikart. Det er et pågående arbeid med å involvere næringsaktører for å få det mest mulig konkret. Vi vil blant annet arrangere match making mellom norske og europeiske aktører. Jeg er ganske sikker på at vi har en prosess som er positiv, sier Bugajski.

EU i energikrig

Situasjonen på strømfronten var også et viktig tema under EU-møtet. At EU er i energikrig, er heller en nøktern beskrivelse av strøm-situasjonen i Europa. Trusselen med at Russland når som helst kan stenge gass-kranene, gjør det enda mer prekært å finne alternative energiløsninger.

- Ikke så mange land har et så stort energioverskudd som Norge, og kommisjonen har satt konkret mål om å få ned forbruket, sier Energiråd Ragnar Semundseth.

Og EU setter i gang gigantiske satsinger på fornybar energi og energilagring: både sol- , vind-, biogass og hydrogenproduksjon.

 

-Mer innskjerping

De høye strømprisene nå er kostbart for miljøet. Når strømmen er dyr, blir kull i større grad brukt som fyring i industrien, og fører til mer CO2-utslipp. Klima – og miljøråd, Birte Ivars, ser en skremmende utvikling. Derfor er samarbeidsprosjekter i EU på blant annet sirkulærøkonomi så viktig for å motvirke den negative spiralen, og  Euopakommisjonen planlegger å legge frem en ny sirkulær økonomipakke i løpet av vinteren.

- Europas grønne giv skal ta EU til klimanøytralitet innen 2050. Men det krever samordning på tvers av politikkområder, sier Ivars.

Hun mener det trengs en gjennomgang av alt av regelverk innen klima, kjemikalier, naturmangfold, vann, hav, luft, jord, slam, CO2-standarder og mer.

- Innskjerping vil føre til grønne løsninger innen flere sektorer, i industrien og finansnæringen, mener hun, og poengterer at Norge med sin nasjonale strategi for en grønn sirkulær økonomi, blir lagt merke til i EU.

Viktig partnerskap

Viktigheten av å gå sammen i partnerskap, på tvers av landegrenser, for å stå styrket i Europa, ble trukket frem flere ganger under møtet.

Et av EU-partnerskapene er Process 4 Planet, som ønsker å skape en utvikling i tråd med Paris avtalen i prosessindustrien. Angels Orduna, som leder A.SPIRE, den private delen av  partnerskapet har sammen med EU-kommisjonen laget strategien for at dette blir en viktig del av Horizon Europe Programme med ca 1,3 mrd € i budsjett. Eyde-klyngen er medlem i A.SPIRE, og Christophe Pinck (EU-rådgiver i Eyde) leder arbeidsgruppen for utviklingen av Hubs for Circularity, deltar her aktivt i styret og programrådsmøtene sammen med kommisjonen.

- Partnerskapet setter strategiske mål for helheten av den europeiske prosessindustrien og sørger for at støttemidler fra kommisjonen anvendes målrettet. Derfor er det viktig for oss å forstå strategiske bevegelsene og ser fremover gjennom en faglig dialog med andre fagmiljøer i Europa og EU kommisjonen, sier Christophe Pinck.

Høyere tempo

Eyde-klyngen er medlem i A.Spire  og Christophe Pinck i Eyde-klyngen, som er leder for arbeidsgruppen som jobber med industriell symbiose (Circular Hubs Europe), deltar aktivt i møtene.

- Vi ser at kommisjonen har satt opp tempoet betydelig, så derfor er det veldig viktig at vi i Norge vet hvor Europakommisjonen vil nå, og at vi da tilpasser våre virkemidler slik at vi får flere av våre aktører, ikke minst næringsaktører til å være med i disse programmene. For nå går det fort, og det skjer mye, og det er veldig viktig, sier Tor Borgar Hansen i Forskningsrådet.

Batterisamarbeid

Horizon Europes batteristrategi, er utformet sammen med BEPA – Batteries European Partnership Assosiation, som Eyde-klyngen er medlem av.  BEPA samler det europeiske batterisamfunnet, og er industripartner til programmet. Wouter Ijzerman presenterte satsingene og ser frem til samarbeid med det norske partnerskapet gjennom Battery Norway.

- Det er jo EU som setter rammene for vår industri, og EU regulerer batteriindustrien og har en ny regulering på gang, og de er også en drivkraft i det som vil være vårt viktigste marked – så det har vært veldig viktig å bli informert, sier Pål Brun, EVP Corporate Affairs i Morrow.

Han ser også som en stor fordel å være tilstede i Brüssel for å knytte kontakter i EU og i den norske EU-delegasjonen.

-Vi har fått formidlet våre saker som er oppe til behandling akkurat nå. Og mandag legger vi grunnsteinen for det som skal bli den første batterifabrikken i Arendal. Og Jonas Gahr Støre kommer for å legge ned grunnsteinen, sier Brun.

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev