Tor Arne Hauge, Otechos
Tor Arne Hauge, Otechos

Nye spennende tanker inn i styret

På årsmøtet til Eyde-klyngen onsdag ble Are Tomasgard fra LO og Tor Arne Hauge fra Otechos stemt inn i Eyde-klyngens styre. De har begge noen spennende tanker om hvordan klyngen kan få et enda mer nasjonalt perspektiv, og også skape fruktbare møtepunkter mellom leverandørbedrifter og prosessindustrien. 

- Jeg ønsker å bidra til å løfte det nasjonale perspektivet. Eyde-klyngen gjør veldig mye bra, og nå er det viktig å forstå markedet, med generasjonen av klimastreikere som er opptatt av klima. Markedet krever at vi har produkter som er både naturvennlige og klimavennlige. Da er det viktig at vi som industri forstår hva ungdom og markedet tror på, sier Are Tomasgard fra sentralstyret i LO.

Ordfører og lang fartstid fra industrien

Tomasgard er tidligere ordfører i daværende Sørum kommune, og har lang fartstid fra industrien i industri-kommunen Odda, hvor han kommer fra. 

Å forstå markedet mener han er det sikreste kortet Eyde-klyngen kan spille for å være konkurransedyktig. Og markedet vil ha resirkulering og sirkulærøkonomi. Ressurser som brukes om igjen.

Viktig med medbestemmelse

At Eyde-klyngen for eksempel er koblet opp til forskningsmiljøet i Grimstad (MIL), med materialforskning og materialresirkulering som et viktig område, trekker han særlig frem som gunstig for å møte markedets krav. Sammen med batteriområdet.

LO er opptatt av det viktige trepartssamarbeidet som er rådende i norsk arbeidsliv. At de ansatte har en medbestemmelsesrett og kan være med på å påvirke, har en gunstig effekt på arbeidsprosessen. Her mener Tomasgard at norske bedrifter har en stor fordel med tanke på endring. Dette er spesielt for Norden.

- Det er dokumentert konkurranseeffektivt, presiserer Tomasgard. 

- Skal vi få utviklet en verdensledende industri, må vi også ha et arbeidsliv som materialiserer dette, poengterer han. 

Gründer som vil åpne dører

Tor Arne Hauge, gründer bak Otechos, som har utviklet banebrytende teknologi og fått NHOs innovasjonspris for oppfinnelser som har stoppet spillvarme og gass på avveie, kommer inn i styret med et driv om å åpne en ny dør mellom leverandører og de store prosessindustribedriftene. Nye oppfinnelser og tekniske løsninger som kan spare bedrifter for både penger og unødvendig forurensing, er ofte vanskelig å nå frem med om det ikke finnes et godt system for å synliggjøre disse.

- Otechos har mange tanker om hva vi kan gjøre for prosessindustrien. Men farta er for treg. Vi må få opp speeden for nye løsninger. Det stopper ofte opp ved innkjøpsavdelingen, påpeker Hauge.

- Utålmodig

- Men så er jeg er en utålmodig sjel som hadde sett at ting gikk litt fortere også, tilføyer han og ler.

Han har derimot opplevd at pandemien har ført til flere møter med bedrifter siden det kan gjøres på Teams. Dette har gjort det enklere å komme inn den første døra.

- På den måten har vi presentert oss bredere enn før, sier Hauge.

Han synes det er veldig fint å komme inn i styret, som representant for leverandører i klyngen. Målet nå er å få til et godt system for synliggjøring av ny, smart teknologi. Og å få norsk prosessindustri til å teste ny teknologi.

Last ned styreberetning i PDF

Last ned Eyde strategi 2021-2025

Last ned presentasjon av Prosess21

Last ned signert årsmøtereferat 2021

Meld deg på vårt nyhetsbrev