- En viktig brikke for å hindre utslipp i miljøet

Noen av de nye oppfinnelsene til OTECHOS i Tvedestrand revolusjonerer hele problematikken med spillvarme og gass på avveie. Ståltetningene deres brukes nå i hele verden.

Datterselskapet PIPEOTECH står for markedsføring og salg av tetningene. Men det er OTECHOS-gruppen som ble etablert av gründere i Quickflange i Tvedestrand, som styrer det hele.

På TENK-senteret på Kleivene i Tvedestrand befinner en av verdens ledende teknologier for prosessindustri og olje - og gass. Bedriften OTECHOS forsyner verden med teknologisystem med høyt fokus på miljøinnovasjon. Nylig ble de medlemmer av Eyde-klyngen og det nye leverandørutviklingsprogrammet, og er åpne for flere industrielle partnere. 

- Men problemet er at rørbransjen er erkekonservativ, sier gründeren bak OTECHOS, Tor Arne Hauge.

Utvikler prosessteknologi

Prosessindustrien er vant til en type teknologi. Å endre på denne er store steg og krever endringsvilje. Hauge ønsker å bli enda mer synlig på hvilke store endringer bedriftene kan gjøre, spesielt med tanke på spillvarme og utslipp, om de gjør noen nye grep.

- Her utvikler vi prosessteknologi, sier gründeren, og viser rundt i de tre etasjene bedriften har på TENK-senteret i Tvedestrand. Hauge startet OTECHOS i 2003, og er ett av de gründerselskapene som har mye å være stolt av. 

QuickFlange utviklet en banebrytende teknologi, vant NHOs innovasjonspris og fikk statsministeren til Tvedestrand. OTECHOS-gruppen har 29 ansatte og leverer til 17 land, både USA, Mexico, Australia, EU og Eurasia. 

Flere datterselskaper

Pumper, kompressorer, rørtetninger, motorer og service. OTECHOS har fem datterselskaper i tillegg til PIPEOTECH - tetningsringen som er banebrytende for å sikre røroverganger mot lekkasje, og på den måten er den en viktig brikke i å fjerne uønsket utslipp i miljøet.

- Dette er en "gamechanger" i bransjen og vi er de eneste i verden som leverer dette patenterte produktet. Det blir helt tett, viser Hauge, og holder en av ståltetningene i hånda. 

Den spesielle konstruksjonen med riller i stålet, hindrer utslippet i flenskoblingene, som er den utstående kanten på rørene med hull til bolter. Der rør kobles til rør. Vanligvis er dette et svakt ledd i prosessen, og med tid blir pakningen slitt og det kan bli lekkasje. Konstruksjonen til OTECHOS tetningsring, gjør at koblingen ikke blir mindre svakt enn selve røret. 

- Stål på stål. Det er samme materiale som røret, og det oppfører seg derfor likt ved temperaturpåkjenning. Denne har vi tatt patent på nå, forklarer Hauge. 

Pumpeteknikk for energisparing

Han viser også en spesialutviklet pumpeteknikk som kan brukes både innen olje - og gassindustrien, vinindustri og prosessindustri.

- Ved denne teknologien slipper vi å miste masse energi, og det utnytter også avfallsvarmen, forklarer han fra testlaben OTECHOS har i bygget.

Den største utfordringen ved å drive en banebrytende teknologibedrift, er å finne god kompetanse innen prosess. Han ser viktigheten av å møtes på tvers av bransjer for å utvikle teknologi som passer markedet.

- Vi jobber hele tiden videre i felten med produktutvikling. Og vi tenker hele tiden på miljøet, sier han.

-Verdifullt nettverk

OTECHOS har blitt med i Eyde-klyngens leverandørutviklingsprogram siden de ser verdien av dette nettverket.

- Det er kjempeviktig med nettverk. Vi vil vise at vi finnes og lære å forstå problemstillingene til prosessindustrien, sier Hauge.

- Men det er en erkekonservativ bransje, som er vanskelig å komme inn i, tilføyer han.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev