Batteriverdikjeden i Norge: - Det haster å mobilisere bedrifter og myndigheter

Prosess21 ønsker med sitt nye ekspertnotatet om batterier å sette søkelys på batteriverdikjeden som den største mulighet det neste tiår for landbasert industri i Norge. Nå har de lansert en ny rapport om teknologi og utviklingstrender innen litium-batterier. 

Notatet er utarbeidet av Tage Winther Maltby som en studentoppgave. Informasjonen er basert på LIB technology mapping rapport fra BATMAN prosjektet – utarbeidet av Hanne Flåten Andersen og kollegaer ved Institutt for Energiteknikk. Enkelte skisser er utarbeidet av Katarzyna Łukaszuk ved Morrow Batteries.

 

Formålet med dokumentet er å forklare hvordan litiumbatterier virker, hvilke deler batteriet består av og hva slags type råstoff som trengs.

I en særstilling

I en tidligere rapport fra Prosess21 om batteriverdikjeden, presiseres Lars Petter Maltby, Sekretariatsleder i Prosess21, hvorfor Norge er i en særstilling her, i rapportens forord:

"Batteriproduksjon i Norge er en unik mulighet for landbasert høyteknologisk produksjon med store eksportmuligheter og mange arbeidsplasser. Norge er unikt posisjonert med kompetansedrevet materialsektor (prosessindustrien) og tilnærmet 100 % fornybar kraft. I rapporten Grønne Elektriske Verdikjeder, utarbeidet av en tverrsektoriell industriledergruppe, er batterier fremhevet som ett av de største potensialene for Norge. Potensialet er estimert til 200 mrd. NOK omsetning i 2030 og en fordobling av dette innen 2050 forutsatt investeringsvilje, vertskapsattraktivitet og tilrettelagte rammebetingelser. All produksjon vil kunne gå til eksport og det meste av verdikjeden kan bygges i Norge. Potensialet er større enn norsk havvind og hydrogen samlet. Batterimaterialer og battericelleproduksjon i Norge vil kunne bety en mulighet for å øke eksportverdi, sikre arbeidsplasser i distriktene og balansere vår avhengighet av olje/gass-eksport."

Les hele rapporten her

 

Hvordan vil gjenbruk fungere?

Prosessen rundt gjenbruk og resirkulering er utdypet i den nye rapporten, og noen nye teknologiske framskritt presenteres sammen med tanker om hvor markedet vil bevege seg.

Les hele rapporten her

Meld deg på vårt nyhetsbrev