Krafttak for industri- og klimaomstilling

- Fremtidens verdiskaping, arbeidsplasser og eksport avhenger av at vi nå tar riktige og kloke valg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid om rapporten til LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo. 

De har laget en rapport hvor de har samlet arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform. Helge Aasen, tidligere styreleder i Norsk Industri, har vært med på å utforme rapporten.

- Dette handler om at partene i arbeidslivet; industrien, kraftsektoren, det offentlige (eierne av kraftproduksjon og nett) og organisasjonene (LO og NHO) sammen må sørge for at vi klarer å utnytte Norges største konkurransefortrinn som er 100% fornybar energi. Det er vi helt avhengige av, skal Norge ta en posisjon i de nye områdene som er beskrevet i «Grønne elektriske verdikjeder» og videreutvikle det vi allerede har i «Prosess 21», sier Aasen.

Les rapporten her

- Norge som energi- og industrinasjon står ved et veiskille. Klima- og energiomstillingen skyter fart, og det innebærer både muligheter og utfordringer for Norge. Fremtidens verdiskaping, arbeidsplasser og eksport avhenger av at vi nå tar riktige og kloke valg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en artikkel på NHOs nettside.

Meld deg på vårt nyhetsbrev