Gjenvinningsbransjen + prosessindustrien = sidestrømsprosjekt

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal materialsidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien.

Gjennom en webinar-serie i mai har Eyde-klyngen og Avfall Norge samarbeidet om å finne en kobling mellom prosessindustrien og gjenvinningsbransjen, og hvordan vi bedre kan samarbeide for å utnytte materialsidestrømmene.

Les mer om dette på Avfall Norge

Les om vår sidestrømskartlegging

Meld deg på vårt nyhetsbrev