Flere spennende prosjekter om utnyttelse av spillvarme og materialsidestrømmer

Hva har avokadoen du spiser med spillvarme å gjøre? Jo, energi som går til spille ett sted, kan skape verdi for andre, og spare oss for unødvendig, ny energibruk. Kartlegging av spillvarme, og nye bruksområder, er et av prosjektene Eyde-klyngen har startet opp. 

Vi har ikke startet med avokadoer ennå. Det er bare en av ideene som er lagt frem. Men mulighetene til å gjenbruke, utnytte energi som går til spille, er der.

- Kartlegging av spillvarme er en del av EU-prosjektet INCUBIS, sier Stine Skagestad som leder sirkulær omstilling i Eyde-klyngen. 

Se her hvilke sirkulærøkonomiske prosjekter vi er med på

Medlemsbedriftene i klyngen har egen aktivitet knyttet til EU-prosjektet. Her kartlegger de energimengde, temperatur og energibærere, som vann, luft og metall. 

Avokadofarmer

Spillvarme kan brukes til mye. For eksempel for å skape et marked for å dyrke avokado i Norge - en grønnsak som krever mye vann og varme, og skaper et problem i landområder hvor det er lite vannforsyning. Norge har nok av vann, og ved bruk av overskuddsvarme fra bedrifter, får avokadoen den varmen de trenger også. 

Les innlegget om avokadofarm i DN 

 

Spillvarme til fiskeoppdrett

-Eramet og Stolt Fishfarms i Kvinesdal er også et godt eksempel. Her ble fiskeoppdrettet lagt vegg i vegg med bedriften Eramet og får deres overskuddsvarme til å varme opp vannet til piggvaren, sier Christophe Pinck, EU-rådgiver i Eyde-klyngen og med i INCUBIS.

- EU-prosjektet INCUBIS henger godt sammen med det Eyde-klyngen jobber med i regionen, gjennom engasjementet i Agder symbiose, som er en regional plattform med fokus på å fasilitere nye industriparker tilknyttet vår industri her på Sørlandet. Det finnes flere steder hvor det er mulig å konsentrere industrien mer for bedre energiutnyttelse, tilføyer Pinck.

Les om EU-prosjektet Incubis

 

Materialsidestrømmer

Prosjektet for å kartlegge materialsidestrømmer, og hva disse kan brukes til for å skape verdi, er ledet av Gunnar Kulia.  Skagestad trekker frem Eramet som et godt eksempel ved deres Greenstone, hvor slagget kan skape et nytt produkt som kan brukes i både jordbruk og byggebransje. 

Nå jobbes det i tverrfaglige grupper med nasjonale og internasjonale eksperter for å undersøke muligheter for utnyttelse og nye produkter fra materialsidestrømmer.

- Alle disse prosjektene henger sammen og supplerer hverandre. De er alle med på å bidra til overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, sier Skagestad.

Les mer her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev