Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) får overlevert den nasjonale rapporten om materialsidestrømmer av Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen. 
Foto: Gerrick Robinson
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) får overlevert den nasjonale rapporten om materialsidestrømmer av Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen. Foto: Gerrick Robinson

Fikk overlevert den nasjonale kartleggingsrapporten for materialsidestrømmer

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fikk overlevert anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen av materialsidestrømmer under frokostmøtet "Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne?"

Deretter la ministeren frem Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.

SE LIVESTREAM FRA FROKOSTMØTET HER

- Vi må bryte ny grunn for bærekraft og vise vei fremover. Det handler om å forbruke ressursene våre bedre. Vi har et stort potensiale for å få ned forbruket, sier Rotevatn, som samtidig legger til at utviklingen går raskt i sirkulærøkonomien.

Også på internasjonal grunn. Derfor er det så viktig å være med i de europeiske prosessene også.

- Må også jobbe med avgiftssystemet

- Norge har mye å bidra med i det europeiske grønne givet. Og vi må spille på lag med næringslivet og offentlig sektor. Vi må også jobbe med avgiftssystemet som kan sees i sammenheng med det grønne skiftet. Her har vi plukket ut fire områder: bioøkonomi, byggsektoren, industrien og handelssektoren. Vi er på god vei, og jobben fortsetter, sier Rotevatn.

Link til streamingen av arrangementet og debatten mellom Arild Hermstad (MDG), Amalie Gunnufsen (Høyre), Robin Hansson (SV) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kommer snart.

Høyre og MDG samstemte

- Det ligger Høyres hjerte ganske nær å skape mer med mindre ressurser. Industrien i Norge gjør det ganske bra, men jeg er mer bekymret for forbrukermarkedet, sier Amalie Gunnufsen (H) under debatten. 

Arild Hermstad i MDG støtter henne i dette, og mener at det sirkulære er selvsagt i dag. Han mener at mye av det som er påpekt i rapporten som ble lagt frem er viktig, og at støtteordningene må utvides for å nå mål om nullutslipp.

- Verden skal gjennom en industriell revolusjon, og den må nødvendigvis bli sirkulær. Hovedproblemet er at det er for billig å dumpe avfall i naturen og at det er altfor billig å få lov til å utvinne jomfruelige materialer fra naturen, sier Hermstad, som mener det finnes enorme muligheter innenfor sirkulærøkonomi. 

- Sirkulært skal være lønnsomt

- Det skapes allerede nye jobber i sirkulærøkonomien, tilføyer Amalie Gunnufsen.

Robin Hansson (SV) mener vi trenger en strategi for å endre norske lover, slik at vi kan få en lønnsom sirkulær økonomi, som for eksempel krav til levetid for produkter. 

- Skal vi gjøre noe lønnsomt, er vi nødt til å tenke nytt, presiserer han.

- Må ha med EU

EU og EØS-avtalen ble også trukket frem som fundamenter som må være i bunn for å klare denne omstillingen.

- Vi må ha et samarbeid, og like regler på tvers av grensene, poengterer Irene Siljan Vestby fra Industrial Green Tech. 

Pål Smits i Lindum støtter henne i dette og presiserer at det er en stor utfordring med rammebetingelsene. 

- For å nå de overordnede målene, er det viktig at myndighetene jobber på lag.

Optimisme

Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen, ble optimistisk av å høre at sirkulærøkonomi er viktig for begge sider av den politiske skalaen representert i debatten.

- Et bra grunnlag er lagt. Nå er det på tide å gjennomføre. Det er helt unikt det vi har gjort i Norge, sier hun om rapporten fra den sirkulære materialkartleggingen som ble fremlagt og presentert av Gunnar Kulia, Eyde-klyngen og  Jorunn Voje, Elkem Technology.

Du kan lese kartleggingsrapportene her: Rapport 1Rapport 2Vedlegg rapport 2 og interessentkartlegging

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Debatt mellom Amalie Gunnufsen (H), Arild Hermstad (MDG), Robin Hansson (SV) og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Debatten ble ledet av Gunnar Grini (Norsk Industri). Foto: Gerrick Robinson
Debatt mellom Amalie Gunnufsen (H), Arild Hermstad (MDG), Robin Hansson (SV) og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Debatten ble ledet av Gunnar Grini (Norsk Industri). Foto: Gerrick Robinson
F.v: Gunnar Grini (Norsk Industri), Monica Paulsen (ACT Cluster), Natalia Mathisen (NCCE), Pål Smits (Lindum) og Helene Falch Fladmark (Eyde-klyngen) Foto: Gerrick Robinson
F.v: Gunnar Grini (Norsk Industri), Monica Paulsen (ACT Cluster), Natalia Mathisen (NCCE), Pål Smits (Lindum) og Helene Falch Fladmark (Eyde-klyngen) Foto: Gerrick Robinson

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Global Outlook - The 2020’s: A transformative decade

  Arendal Kulturhus
 2. Arendalsuka: Grønt industriløft. Skal norske batterier redde klima?

  Bærekraftscenen
 3. NEW-mingling hos Morrow - Arendalsuka

  Morrow, Havnegaten 2
 4. Arendalsuka: Norsk industri i 2050 - klarer vi å levere det verden trenger (og samtidig ivareta miljø)?

  Spisestedet Vitenbiten (i Vitensenteret, Kystveien 2)
 5. Delingsarena Prosjektledelse - prosjektstyringsverktøy

  Nett