Blir med i regjeringens klimautvalg

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gjøre en utredning av veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050. Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen/Prosess21 skal være med i utvalget.

Målet er at Norge skal begrense utslippene med 90-95 % sammenliknet med 1990. Deadline er innen 2050. 

–Den nylig publiserte rapporten fra FNs klimapanel viser hvor mye det haster med å omstille oss til en lavutslippsutvikling i tråd med klimamålene i Parisavtalen. Det har vi også sett i sommer med blant annet flom i Tyskland og Belgia og skogbranner i Middelhavsområdet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Regjeringens nettside.

Kostnadseffektiv omstilling

Ekspertutvalet skal se på hvordan utslippsreduksjoner og omstillingen kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv måte.  Effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv er viktige faktorer. I tillegg må denne omstillingen også medvirke til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn.

Trenger bedre kunnskapsgrunnlag

–Dette arbeidet blir veldig viktig for den videre utviklingen av norsk klimapolitikk. Det er viktig at de avgjørelsene vi tar i dag og framover også gir en utvikling mot lave utslipp på lang sikt. Vi trenger et enda bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle og gjennomføre politikken som skal til for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050, sier miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn.

Representerer industrien

Ekspertutvalget skal ledes av siviløkonomen Martin Skancke, og det er 13 andre eksperter i utvalget. 

 - Jeg har gladelig takket ja til dette, og jeg ser frem til arbeidet. Mitt bidrag er å representere industri og spesifikt bidra med å bringe frem råd og anbefalinger som har kommet frem via de 14 ekspertgrupperapportene og hovedrapporten fra Prosess21-arbeidet, sier Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen/Prosess21.

Les også: European Green Deal er avgjørende for norsk industri

Innlegg i DN: Én industrisyklus fra krav om nullutslipp

Meld deg på vårt nyhetsbrev