Deltar i nytt utvalg som kan bidra til raskere utbygging av strømnettet

Grethe Hindersland, landsleder for Alcoa Norway/verkssjef for Alcoa Lista, har blitt med i et nytt utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet. Utvalget kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

- Det er i første rekke et viktig og ærefullt oppdrag. Jeg forventer at jeg kan bidra med erfaringen jeg har innenfor kraftforedlende industri og at jeg gjennom dette  kan være med på å påvirke særdeles viktige beslutninger for landet, sier Grethe Hindersland.

— Elektrifisering og næringsutvikling er avhengig av et godt utbygd strømnett. I dag tar det for lang tid å planlegge og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. En viktig oppgave for utvalget er å foreslå tiltak for å effektivisere denne prosessen, sier olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen som er lagt fram av Regjeringen fredag.  

Elektrifiseringen av Norge og utviklingen av kraftsystemet på land er viktige temaer i Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid, som også ble lagt frem 11. juni.

Les mer her

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2022.

Disse skal sitte i utvalget:
  • Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Trondheim (leder)
  • Mette Helene Bjørndal, professor, Alver
  • Torstein Arne Bye, spesialrådgiver, Oslo
  • Jens Furuseth Naas-Bibow, advokat, Stor-Elvdal
  • Mahi Manus Labråten Pandey, Senior Specialist, Oslo
  • Silje Ask Lundberg, miljøverner, Oslo
  • Tord André Lien, regiondirektør, Ranheim
  • Tore Morten Wetterhus, konserndirektør, Drammen
  • Maria Schumacher Walberg, leder, Oslo
  • Grethe Hindersland, Country Manager, Farsund
Meld deg på vårt nyhetsbrev