- Dette er det neste spranget vi kan ta

Hovedrapporten Prosess21 leverte Statsminister Erna Solberg, Næringsminister Iselin Nybø og Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn 8. februar, har skapt positive reaksjoner for prosessindustriens rolle i det grønne skiftet. Men det vil kreve betydelig mer kraft, mener Statsministeren i en av kronikkene under. 

Prosess21 overleverte hovedrapport med råd og anbefalinger til Statsminister Erna Solberg, Næringsminister Iselin Nybø og Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn 8. februar 2021. (Se Sendingen). Her kan du lese to kronikker om dette:

Les kronikken om den norske samarbeidsmodellen i E24

Les Statsministerens kronikk om Prosess21 i DN

Prosess21 har også utarbeidet et oppdatert veikart som baserer seg på ekspertgrupperapportene. Hensikten er å teste om tiltakene kan nå Prosess21 visjon om netto null utslipp i 2050, gi en grov kvantifisering av hva dette kan innebære av behov for ny fornybar energi, hydrogen, bærekraftig biomasse og CO2-lagring. Videre å synligjøre viktige strategiske valg for de deltagende virksomhetene og belyse effekter og utviklingsbehov i klimapolicyrammeverket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev