Mer norsk industri = mindre globale utslipp

Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. Siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, og ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne. Vi må satse på industriutvikling hvis vi skal klare å løse klimautfordringene

3. mars lanserte Norsk Industri kampanjen Norske Bærekrefter. Kampanjen har som mål å nå bredt ut med budskapet om at mer norsk industri gir mindre globale utslipp.

En befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Norsk Industri viser at bare en av fire nordmenn tror at norsk industri har redusert sine utslipp siden 1990. I realiteten er utslippene redusert med 40 prosent.

- Gjennom kampanjen vil vi fortelle historier fra bedrifter og bransjer i industrien om hvordan de bidrar til det grønne skiftet. Og vi trenger deres drahjelp, sier fagsjef Kjetil Tvedt og kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal i Norsk Industri.

Les mer om kampanjen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev