Ny energi inn i Eyde-klyngen

Stine Skagestad skal lede Eyde-klyngens sirkulærøkonomiske arbeid. Selv er hun et levende eksempel på sirkulærøkonomi i praksis.

Hun har jobbet i flere av Eyde-klyngens bedrifter og tar derfor med seg verdifull kunnskap og erfaring fra bedrift til bedrift. Nå legger hun hjelmen til Eramet på hylla for å gå inn i den nyopprettede stillingen som leder for sirkulærøkonomi i Eyde-klyngens sekretariat.

 

Stor nytte av kunnskapsdeling

- Jeg har stor nytte av den kunnskapen man deler gjennom å være del av Eyde-klyngen. Både personlig, faglig og sosialt. Sammen utveksler vi læring og god praksis – og også utfordringer. Vi kan ikke bare snakke om det man er god på, sier Stine Skagestad mens hennes to barn på 9 og 6 år sirkler utålmodig rundt henne for å få henne med på noen leker på Vitensenteret.

Stine er i Arendal for å ta en prat om arbeidet hun skal gjøre. Og et besøk på Vitensenteret med barna Tore og Anne. Hva moren deres skal jobbe med, har de to en viss forståelse for. Tore synes sirkulærøkonomi høres ut som legobygging. Du kan bruke delene om igjen – på nye måter. Og de delene som er til overs i legopakken når byggverket er ferdig, de lager Tore roboter av. Den beste forklaring på å bruke sidestrømmer som er på avveie.

 

Bruke ressursene fornuftig

- Vi må prøve å bruke de ressursene vi har på en fornuftig måte. I Eramet har vi drevet sirkulærøkonomisk i mange år uten å kalle det for noe annet enn å drive lønnsomt, sier hun.

Eramet leverer varme til fiskeoppdrettet ved siden av, som på denne måten holder piggvaren i en jevn temperatur hele året. I tillegg leverer de fjernvarme, eller nærvarme, som hun kaller det, siden bedriftene de leverer til er i samme område som Eramet.

- I tillegg til å levere fjern/nærvarme og varmt vann til fiskeoppdrett produserer vi også 85 GWh med strøm årlig, poengterer hun.

 

Hva er det mest utfordrende med sirkulærøkonomi?

- At det må være økonomi i det. Det må være lønnsomt. Du kan ikke bare leve av gode intensjoner, mener hun.

 

Hva er din beste egenskap for å få til dette?

- Jeg er ganske god til å få folk til å jobbe sammen. Jeg er nysgjerrig og synes det er gøy å lære nye ting, sier Stine, som er utdannet sivilingeniør i energi – og miljø. Hun har vært energileder på Eramet-verket og jobbet med energieffektivisering.

Hun har vært med i ulike arbeidsgrupper og verv i Eyde-klyngen siden starten, og pensjonerte seg nylig fra Tenketanken siden hun synes hun var blitt for gammel med sine 39 år. Men det betyr ikke at hun ikke fortsatt har mange nye tanker om hvordan ting kan gjøres annerledes.

 

I oktober starter hun i stillingen i Eyde-klyngen, og går fra å være teknisk sjef i Eramet til å holde kontroll på klyngens sirkulærøkonomi.

Mer om sirkulærøkonomi: Se video fra PROSIN-konferansen og fokus på sirkulærøkonomi

Meld deg på vårt nyhetsbrev