Helene Falch Fladmark (daglig leder) og Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre i Eyde-klyngen
Helene Falch Fladmark (daglig leder) og Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre i Eyde-klyngen

Vil gi Eyde-klyngen 8 millioner kroner til arbeid med grønn omstilling

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til Eyde-klyngens sirkulærøkonomiske prosjekter som et ledd i å bygge et mer bærekraftig samfunn.

- Eyde-klyngen er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for vårt budskap til Regjeringen om å komme i gang med sirkulærøkonomi. Det er også gledelig at Eyde-klyngen får tillit til å utføre oppgaven, sier daglig leder av Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark etter å ha fått nyheten fredag om 8 millioner kroner øremerket til Eyde-klyngens arbeid med sirkulærøkonomi.

- Vi skal bygge et mer bærekraftig samfunn der løsningen er grønn vekst og bedre utnytting av ressursene. Tiltakene vi foreslår treffer bredt fra forskning til forbrukere. Nå skal vi bruke denne muligheten til å lære, fornye oss og legge grunnlaget for grønn vekst som får utslippene ned og som tar Norge fremover, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen fra regjeringen.

 

- Et uforløst potensiale

Bakgrunnen for den foreslåtte bevilgningen på 8 millioner kroner til klyngens arbeid med grønn omstilling, er at Stortinget ba regjeringen vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet.

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen en grønn omstillingspakke på til sammen 3,6 mrd. kroner over tre år. Den omfatter blant annet økt tilskudd til Enova, tiltak innen grønn skipsfart, samt støtte til forskning og innovasjon innen sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind.

- Vi er positivt overrasket over den foreslåtte bevilgningen. Dette er basert på innspillet vårt, og det er et uforløst potensiale på dette området, sier Lars Petter Maltby som leder Eyde Innovation Centre i Eyde-klyngen.

Eyde-klyngen har god erfaring med sirkulærøkonomiske prosjekter fra 2013, og ferdigstilte det vellykkede prosjektet Waste to Value i 2018.

To nødvendige områder

Allerede i april spilte Eyde-klyngen inn to områder for grønn omstilling til Regjeringen:

1. Utvikling av en norsk grønn verdikjede for batteriproduksjon og -gjenvinning.

2. Utvikle sirkulærøkonomi rundt prosessindustrien.

- Dette er et oppdrag gitt Eyde-klyngen om å finne ut hvordan vi kan nyttiggjøre avfall og biprodukter. Dette er et forslag fra Regjeringen, og jeg håper vi får full støtte fra partiene på Stortinget, sier Lars Petter Maltby, som også er sekretariatsleder for Regjeringens ekspertutvalg for prosessindustri (Prosess21).

Batterier

Eyde-klyngen har også etterlyst konkrete tiltak for batteri, og forstår den nye satsingen Grønn Plattform å være et svar på dette. 

Regjeringen foreslår 1 milliard kroner til grønne prosjekter der de peker på blant annet batteri.  Eyde-klyngen samler de norske industrielle krefter i verdikjeden for produksjon og gjenvinning av batterier rundt vårt FoU-prosjekt BATMAN, og vil nå samle kreftene for å sikre den nødvendige infrastrukturen som må til. Første prioritet er å få støtte til en industriell pilotlinje for battericeller. 

 

Se pressemeldingene fra regjeringen: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sirkular-okonomi/id2704461/

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-milliard-kroner-til-gronn-omstilling-i-naringslivet/id2704498/

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev