Kick off for Incubis-prosjektet

Incubis-prosjektet har hatt sitt første møte, naturlig nok digitalt. Samarbeidet på tvers av landegrensene i EU for å utnytte potensialet av uutnyttet energi er nå i gang. 

Målet er å hjelpe med å øke energieffektiviteten i europeisk industri innen 2050 og på denne måten bidra til reduserte CO2 utslipp. Eyde-klyngen deltar over en tre års periode i dette prosjektet sammen med spanske, britiske, polske, sveitsiske og tyske industriparker, klynger og kompetansemiljøer.

 

Mye uutnyttet energi

- Gjennom samarbeid ønsker vi å utnytte potensialet i spillvarme slik at det kan gå inn i andre prosesser hos andre bedrifter, eller gjennom å utnytte en mer energieffektiv energibruk. Norsk prosessindustri er ledende på dette området, men vi er likevel i en situasjon der våre virksomheter forbruker mye energi, og mye av dette går tapt i form av varme til luft og varme til vann, sier Gunnar Kulia, forretningsutvikler i Eyde-klyngen og med i Incubis-prosjektet.

Å utnytte energien til fjernvarme, er Eramet et godt eksempel på. Her varmer spillvarmen fra produksjonen opp fiskeoppdrettsanlegget som ligger vegg i vegg. Også fjernvarme fra BerryAlloc, Returkraft og Glencore Nikkelverk er eksempler på energi som ellers ville gått tapt, kan brukes til noe annet og forbli i verdikjeden.

Sterke kompetansemiljøer

Incubis-prosjektet ønsker å kartlegge hvor det er energi på avveie. 

- Det er snakk om store mengder energi. Gjennom Incubis deltar vi i et EU-nettverk av sterke kompetansemiljøer for å søke midler til å finne løsninger som bedre kan utnytte denne ressursen for våre bedrifter på Sørlandet. Vi må hele tiden arbeide for å finne gode løsninger som gagner våre medlemsbedrifter, sier Kulia.

Kartlegge mulighetene

Oppstartsmøtet til lncubis tydeliggjorde at det er mye arbeid som ligger foran prosjektgruppen med å kartlegge hvor mulighetene ligger i de ulike landene. 

- Vi har et ansvar for Agder og Sør-Norge, og jeg tror det er viktig å også se på de regulatoriske forholdene for å se om det er behov for å gjøre noen endringer der. Vi må også jobbe med finansdimensjonen. Vi må stimulere og tilrettelegge for å gjøre prosjekter attraktive for  investorer, sier Kulia, som er veldig fornøyd med det første møtet i prosjektgruppen. 

Neste møte er til høsten. Innen den tid skal arbeidsgruppene hver på sin kant jobbe med kartlegging og kontakt med bedriftene for å se på muligheter. 

Les mer om Incubis-prosjektet her: https://www.eydecluster.com/en/latest-news/2020/we-re-contributing-to-the-energy-efficiency-of-european-industry/

Her finner du informasjon om prosjektet delt i sosiale medier:

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev