Brenner for miljøet

Siden Returkraft kom i drift i 2010 har anlegget forbrent og gjenvunnet energi fra over én million tonn avfall. 

 Returkraft AS mottar restavfall fra 10 kommuner i Vest-Agder, 15 i Aust-Agder og 3 i Telemark, i tillegg til avfall fra næring. Hvert år forbrenner de ca 130.000 tonn avfall og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20.000 eneboliger. Energien i restavfallet omformes til strøm (95 GWh/år) og fjernvarme (250 GWh/år).

Dersom avfallet hadde havnet på deponi (søppelfylling) ville resultatet blitt et CO2-utslipp på 830.000 tonn.

Utstyrsovervåking

I vår ble Returkraft medlem av Eyde-klyngen.

- Det er alltid bra å kunne lære av andres erfaringer på godt og ondt, og fint å ha den lokale forankringen. Det gjør at vi kan tenke felles mål spesielt miljømessig, og synliggjøre hverandre i regionen, sier kommunikasjonssjef i Returkraft, Heidi Nilsen. 

Nylig arrangerte Returkraft et miniseminar om utstyrsovervåking og muligheter vi ikke utnytter i dag, i samarbeid med Eyde-klyngen. 

- Utstyrsovervåking gir økt bevisstgjøring for hva vi fyller inn i begrepet Industri 4.0. Det er viktig å være bevisst på dette. For meg som vedlikeholdsleder ser vi at vi ser ulikt på strukturen, sier Ragnar Hauklien i Returkraft.

Skaper fremtidige verdier

Strukturen på vedlikehold er bedriftens eiendom. Det du legger inn her, får du igjen i form av økt effektivitet og færre stopp i produksjonen. Med dårlig struktur, kan bedriften bli mindre produktiv. 

Selv om Returkraft mener de er gode på struktur, og viste frem systemene sine til de 40 som deltok på miniseminaret, mener Hauklien at det fortsatt er mye å lære. 

- Vi kan bli bedre på analyse av big data, mener Hauklien, som mener av vi skaper fremtidige verdier med det vi legger inn i vedlikeholdet.

-Når vi investerer inn, sparer vi penger. Det er ren vedlikeholdsteori. Men det er ikke alltid det samme i praksis, presiserer han.

Lokale samarbeidspartnere

Returkraft er eid av seks renovasjonsselskaper som holder til i Aust - og Vest-Agder. Avfall Sør er den største eieren. 

- For oss er det veldig fint å ha noen lokale samarbeidspartnere, og siden vi har stort sett samme type industri som flere av dem, er det fint å ha noen å sparre med, sier Nilsen om medlemsskapet i Eyde-klyngen.

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev