Innovasjonstalen 2020

Etter at koronakrisen er over, ser norsk økonomi annerledes ut. Innovasjon Norge inviterte politikere, næringslivsledere, gründere, økonomer og analytikere til å gi sine innspill om hva slags næringsliv vi bør sitte igjen med etter krisen, under Innovasjonstalen 2020 onsdag.

Helene Falch Fladmark, leder av Eyde-klyngen var en av de fire talerne i den regionale delen av Innovasjonstalen. Hun fokuserte på at vi i Agder, som har hatt en stor industri her i 100 år, nå må stå sammen etter krisen for å komme oss videre.

- Og vi står klare til å samarbeide med alle aktører som vil. Som nyheten om Morrow som kom tidligere i vår. Det er virkelig en stor milepæl at norske investorer går inn i den planlagte batterifabrikken, sier Fladmark.

- Batterier bør produseres i Norge

- Vi i vår region bør ta en stor del av batteriproduksjonen som nå skjer i Kina. Det jobber vi med, sier Fladmark, som presiserer at EU har satt som mål å være mer selvforsynt med de produktene vi trenger for å nå målene for det grønne skiftet.

Visjonen til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, er at batteriene til Europas bilpark skal produseres i Norge. Fladmark presiserer at det er en visjon Eyde-klyngen deler. Når Kina står for 50 prosent av batteriproduksjonen, i følge Børge Brende, president i World Economic Forum, er det et nærliggende mål å ta en stor del av denne i et land som Norge som har betraktelig renere energi i produksjonen. 

Fem anbefalinger fra Innovasjon Norge

- Så hvordan ruster vi oss til restart? Jeg vil bruke ugla som symbol på norsk næringsliv nå - klok og kan se i mørket, sier Håkon Haugli i Innovasjonstalen, før han presenterte fem anbefalinger: 

1. Fortsatt fart på grønn omstilling, ved å styrke låne og tilskuddsordningene.

2. Samarbeide og tilrettelegge for internasjonal eksport. Anbefaler å etablere et eksportsenter.

3. Tilgang til risikokapital, siden vi trenger flere gode gründere og vekstbedrifter.

4. Fylkeskommunene må involveres mer. Bedrifter, kunnskapsaktører og Innovasjon Norge bør gå sammen for å spisse strategier for smart regional spesialisering.

5. Offentlig sektor bør ta ansvar som en innovasjonsmotor og lage rammebetingelser og regelverk som ikke stopper utviklingen.

Les mer om Innovasjonstalen 2020

Meld deg på vårt nyhetsbrev