Unge velger industrien

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er 700 flere søkere til teknikk og industriell produksjon på Vg1 enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent. Faget Kjemiprosess har fått et løft etter Norsk Industris kampanje på Youtube.

Norsk Industri skriver dette på sine nettsider i en artikkel som viser at det er mer populært å studere til en jobb i industrien. Studiefaget Kjemiprosess VG2 har i år fått 520 søkere - nesten 150 flere enn fjorårets 373 søkere. 

Elias Havaas, som går VG2 Kjemiprosess ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund, valgte å gå over fra studiespesialiserende og til yrkesfaget Prosesskjemi andre året på videregående etter å ha fått informasjon om at dette var mulig.

- Det beste med faget er at det er en variert hverdag, nye utfordringer og praktisk opplæring på skole, sier Elias Havaas.

Flere jenter

- Spesielt gledelig er det at VG2 Kjemiprosess har en økning på nesten 40%. Prosessindustrien har et stort behov for fagarbeidere. I kampanjen vi kjørte hadde vi derfor fokus på kjemiprosess i to av de fem filmene vi fikk laget, sier Kjetil Tvedt, prosjektleder for fag og kompetanse i Norsk Industri.

Norsk Industri har hatt fokus på jenter i TIP-kampanjen, og har brukt youtuber Hanna Martine til å fronte faget mot jenter spesielt både i 2018 og 2019, opplyser Tvedt.

- Industrien har mye å tilby jenter, og sammen med Hanna Martine har vi klart å nå ut til unge jenter med dette budskapet. Vi ser at antall jenter som søker VG1 og de industrielle VG2-fagene har steget kraftig de siste to årene, sier han.

Tallene viser at det er en økning på 80 prosent flere jenter som søker seg til Kjemiprosess i år sammenliknet med de to foregående årene. I år har 108 jenter søkt seg til dette faget. 

- Men vi kan ikke gi oss enda. Det er tross alt fortsatt bare 14 prosent av søkerne til våre VG2-fag som er jenter, og vi skal jobbe videre for å øke denne andelen de neste årene, sier

Tone Belsby fra Norsk Industri.

- Kampanjer virker

Det er flest søkere på programfaget Kjemiprosess i Hordaland og Rogaland. Agder ligger ganske lavt på søkermassen med 24 søkere i år. Det samme antallet som i fjor. To videregående skoler tilbyr dette faget - Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand og Eilert Sundt videregående skole på Lista.

Kjemiprosessfaget er kanskje ikke så godt kjent blant ungdommen og foreldrene, men vi ser at de grepene som er gjort for å få flere inn på faget, har virket. Vi har hatt en tredobling fra i fjor, fra fem til fjorten søkere med ungdomsrett, sier avdelingsleder ved TIP ved Kvadraturen Skolesenter, Frank Bruheim.

Han tror de aktive grepene har bidratt sterkt til økningen. At alle TIP-elevene på VG1 har hospitert 2 dager i prosessbedriftene Elkem og Glencore Nikkelverk, har gjort dem kjent med hva kjemiprosess er. I tillegg har prosessindustrien fått mye positiv omtale i media og ført til at flere unge har fått øynene opp for dette faget. 

- Youtube-kampanjen Norsk Industri har hatt for TIP har også vært kjempebra, og gitt en positiv drive på TIP. Alt dette har gjort at vi har fått et løft i år og vært med på å gi en markant økning blant søkerne. 

Kommer fra andre studieretningsfag

Fortsatt er det en vei å gå for å få enda flere inn i dette studiefaget. ved Eilert Sundt videregående skole på Lista, har de hatt god erfaring med å oppfordre elever fra andre studieretninger enn TIP til å søke seg inn på Kjemiprosess andre året - et såkalt kryssløp. 

- Vi ser at faget ikke appellerer til de som vanligvis søker seg til TIP-fagene. Men i år har vi fått noen som har søkt seg over fra studiespesialiserende. De må ikke være TIP-elever for å søke seg inn på dette faget. Det virker som om det kan være tidlig for en 16-åring å søke seg inn på et fag som ikke har status og som virker komplisert, sier Jonny Djupvik, lærer ved Prosesskjemi ved Eilert Sundt videregående skole på Lista.

I fjor hadde han to jenter i klassen. Djupvik ser ingen grunn til at ikke flere blant både gutter og jenter velger dette faget, som har mange ledige lærlingplasser i Agder. Lærlinger hentes nå inn fra både Rogaland og Hordaland. 

Færre søker læreplass

Dessverre får ikke industrien glede av flere søkere til læreplass helt enda. Det er i år 2 prosent færre som har søkt om læreplass (VG3) i ett av de 32 industrifagene enn i fjor.

– Vi har fortsatt et stort etterslep fra tidligere år med lave søkertall. Det viser også hvor viktig det er å ha et kontinuerlig fokus på rekruttering til industrifagene, sier Tvedt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev