Slik søker du om Innovasjonsrammen

Innovasjonsrammen skal trigge prosjekter som ellers er vanskelige å starte opp, samtidig som den skal fremdyrke samarbeid. Her finner du ut hvordan du kan søke. 

Programmet Innovasjonsrammen til Innovasjon Norge fortsetter i 2019. Søknadsfrist er 12.april.  

Mobilisere til samarbeid

Finansieringen skal anvendes til forskning, utvikling og innovasjonsprosjekter, hvor minst en av deltakerne i prosjektet er medlem av Eyde-klyngen. Ideen er å mobilisere så mange samarbeidsprosjekter som mulig. Disse prosjektene kan på et senere stadium få mer finansiering fra de ordinære virkemiddelapparatene, som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU. 

Tidlig stadium

Kun prosjekter som er på et tidlig stadium i en innovasjonsprosess kan støttes. Innovasjonsideer  utvikles ved å spesifisere og vise teknologiske - eller markedsmessige muligheter og begrensninger. 

Prosjektene må vise noe nytt og ha et forretningspotensiale. Både forstudier, hvor potensiale for et fremtidig innovasjonsprosjekt er analysert, og forprosjektfasen, med videreutvikling av ideen og en prototype, kan få støtte. Finansieringssummen er 150.000 kroner og 300.000 kroner som 50 prosent støtte. 

Eyde-klyngen vil videresende aktuelle prosjekter til Innovasjon Norge for videre vurdering. 

Søknaden må sendes Lars Petter Maltby innen 12.april. Ta gjerne kontakt for spørsmål: lars.p.maltby@eydecluster.com

 

Innovasjonsrammen - mal

Innovasjonsrammen - beskrivelse

Innovasjonsrammen - veileder

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev