I Dubai for å snakke om batteriprosjektet

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Center, ble invitert til Dubai for å fortelle om batteriprosjektet BATMAN.

GITEX er en stor teknologimesse og konferanse med over 100.000 besøkende fra 140 land og 4.500 utstillere. Her ble det blant annet stilt spørsmål ved hvor miljøvennlig det egentlig er med el-biler.

- Det var jeg som måtte svare på mange av disse spørsmålene knyttet til at el-biler faktisk er mer miljøvennlige, og at dette ikke bare gjelder Norge hvor vi har tilnærmet 100 % fornybar energi. Det gjelder også land med betydelig innslag av kullkraft, sier Lars Petter Maltby.

Han deltok på den teknologimessen i kraft av å være med i det store industrielt rettede

batterisirkuleringsprosjektet for Lithium ion BATterier som enkelt er forkortet som BATMAN.

En ønsketenkning?

- Det som er mindre kommunisert er at Norge produserer mange av de materialer som inngår i Litium ion batterier, og kan med dette ta en betydelig posisjon i en fremtidig Europeisk batteriverdikjede, presiserer Maltby.

 

Det var mange sesjoner under messen som var knyttet til elektrifisering av bilparken og fremveksten av denne. Maltby deltok på den sesjonen som omhandlet om e-mobilitet er en potensiell trussel mot miljøet.

Her ble følgende spørsmål stilt: "Er elektriske kjøretøy som redningen for planeten en ønsketenkning? Noen hevder det vil gjøre mer skade enn godt. Å fange opp hele miljøbelastningen fra el-biler krever en fullstendig livssyklusanalyse som tar hensyn til alle aspekter: fra forurensning forårsaket av batteriproduksjon, til innkjøp og resirkulering av metaller, til forholdene der kjøretøyene skal operere.

Behov for mer press

I løpet av messen ble det derfor mye diskusjoner om utvinning av kobolt.

- Her har batteriprodusenter et etisk problem hvis de ikke kan vise til sporbarheten av utvunnet Kobolt. Mange industrielle aktører kan gjøre dette, men det er nok behov for ytterligere press fra interesseorganisasjoner, forbrukere og industrien selv slik at sporbarheten gjennomføres av alle aktører. Et problemet er at det er så mange batteriprodusenter i Kina og mye går til Kinas interne marked som er det største i verden i dag, poengterer Maltby.

Forespurt av Innovasjon Norge

- Det var Innovasjon Norge som forespurte om vi kunne delta, og da spesielt rettet mot Future Mobility

grunnet vår aktivitet innen batteriteknologi, sier Maltby.

Han synes det var veldig interessant å få mer internasjonale synspunkter på elektrifisering av bilparken.

- Det er veldig tydelig at Norge ses på som et foregangsland når det gjelder elektrifiseringen av bilparken. Det dominerende landet er Kina, sier han og begrunner dette med de tre følgende hovedårsakene:

1.) Elektrifisering av bilparken er en betydelig transformasjon av bilbransjen og dette er Kinas mulighet for å dominere kommende bilproduksjon.

2.) Utslippsproblematikk, spesielt i de store byene.

3.) Redusere importavhengigheten av olje.

Meld deg på vårt nyhetsbrev