Brukte bilbatterier – et avfallsproblem eller en materialressurs?

I løpet av få år vil det komme store volumer med batterier til gjenvinning. Da bør Norge og Norden ha teknologien klar til å få disse inn i et sirkulærøkonomisk system. 

ENTERS UiA, Standard Norge og Eyde klyngen arrangerte en debatt om batteriteknologi og sirkulærøkonomi under Arendalsuka. Tittel for arrangementet var "hvordan sikre sirkulær ressursbruk før batteribølgen tar oss?"

Se streamingen her

Behov for gjenvinning

Transportsektoren i Norge elektrifiseres. Dette er mest synlig ved at den fossilt drevne bilparken vår byttes ut med elektriske kjøretøy.  Andre transportmidler – som ferger og fly – kommer raskt etter. Dette vil føre til store mengder batterier, som vil skape et behov for gjenvinning. Ved å håndtere dette riktig, kan avfallet bli til en ressurs om vi benytter prinsippene for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er i ferd med å få innpass i nær sagt alle sektorer, på nasjonalt, europeisk og globalt plan.

Hvordan bør sirkulær økonomi fungere

- Det er viktig å få de store aktørene med, og ikke bare enkeltpersoners små batterier i skuffen hjemme, minner Torkil Vederhus, partisekretær i MDG oss på.

På dette morgenmøtet fikk vi et innblikk i hvordan sirkulær økonomi bør fungere og hvordan merverdi og nye jobber vil kunne skapes. Dette ble eksemplifisert gjennom et svært aktuelt tema: Hvordan håndtere den nærmest eksplosive mengden med brukte bilbatterier slik at de forblir en ressurs – og ikke et miljøproblem?

Hvordan FoU, industriaktører, standardisering, sertifisering og myndighetsregulering kan skape løsninger til beste for forretningen og miljøet, var diskusjonstema under arrangementet.

Hva er fremtidsutsiktene

Flere spennende synspunkter ble presentert.

- Alt handler om at den som betaler mest for materialet, får det. Vi har et problem i Europa at vi mister mye materialer til Asia, og dermed muligheter til å bygge opp en industri, sier Hans Eric Melin, direktør i London-baserte Circular Energy Storage,

Han innledet om hvordan batterier resirkuleres og gjenbrukes i verden idag, og hvordan framtidsutsiktene for dette markedet er både i Europa og verden.

Christian Rosenkilde fra Norsk Hydro presenterte deres strategi for batteriresirkulering.  

Benedikte Wrålsen ved Universitetet i Agder tok for seg pågående forskning på brukte elbilbatterier.

Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen snakket om bedriftenes utfordringer og muligheter og hvordan materialene i batteriene kan gjenbrukes.

- Skal man ta en posisjon i markedet, er det viktig å se når vi kan gripe muligheten. Vi kan verken bygge opp noe for tidlig eller for sent. Norge er absolutt et veldig godt land for å ta en posisjon i gjenvinning når den tid kommer, siden vi produserer materialer til batterier. Vi har også tilgang på ren kraft. Da er det viktig at Norge står sammen utad som en aktør som kan gjøre dette, poengterer Maltby.

Behov for standardisering

Standarder er verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi må gå fra en lineær til en sirkulær modell. Vi skal ha et system som både fungerer lokalt og globalt. Vi er i en startfase og det er fullt mulig å påvirke stort nå. Da vil standardiseringsprosesser spille en rolle, sier Standard Norges Knut Jonassen som presenterte nytt arbeid i ISO med internasjonale standarder for sirkulær økonomi.

Han tror de første standarder vil være på plass i løpet av tre år.

 

 

 

Medvirkende på arrangementet:
 • Hans Eric Melin, direktør, Circular Energy Storage
 • Tine Sundtoft, prosjektleder, Agder fylkeskommune
 • Torkil Vederhus, partisekretær, MDG
 • Lars Petter Maltby, leder Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen
 • Christian Rosenkilde, chief engineer, Norsk Hydro
 • Torstein Sole-Gärtner, head of Offshore Marine Centre, Siemens
 • Benedikte Wrålsen, doktorgradsstipendiat, UiA
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Knut Jonassen, prosjektleder, Standard Norge
 • Ruth Astrid Sæter, møteleder
Meld deg på vårt nyhetsbrev
F.v: Møteleder Ruth Astrid Sæter, Torstein Sole-Gärtner, sjef ved Siemens batterifabrikk i Trondheim, partisekretær i MDG, Torkil Vederhus, Hans Eric Melin, direktør, Circular Energy Storage, direktør i Standard Norge, Jacob Mehus og prosjektleder i Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft.
F.v: Møteleder Ruth Astrid Sæter, Torstein Sole-Gärtner, sjef ved Siemens batterifabrikk i Trondheim, partisekretær i MDG, Torkil Vederhus, Hans Eric Melin, direktør, Circular Energy Storage, direktør i Standard Norge, Jacob Mehus og prosjektleder i Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft.
Lars Petter Maltby i Eyde Innovation Centre om batteriprosjektet BATMAN.
Lars Petter Maltby i Eyde Innovation Centre om batteriprosjektet BATMAN.

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. UTSATT - ny dato kommer! NEW Sommeravslutning

  Utsikten hotell, Kvinesdal
 2. ARENDALSUKA: Industri-turisme for ungdomspolitikere og miljøorganisasjoner

  Kristiansand og Arendal
 3. ARENDALSUKA: Global Outlook

  Kulturhuset i Arendal
 4. ARENDALSUKA: Materialsårbarhet

  Vitensenteret Arendal - Kystveien 2
 5. ARENDALSUKA: Nok innovasjon - nå må Norge kutte utslipp!

  Vitensenteret Arendal - Kystveien 2