Batteriprosjektet BATMAN er i gang

Gjenvinning av batterier er et stadig økende behov. Norske bedrifter er i førersetet ved batteriprosjektet BATMAN. 

Et nytt batteriprosjektet ved navn BATMAN (Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) har nå startet opp.

Økende behov for råmateriale

Det er forventet en økning i batteribruk, og det vil derfor være et økende behov for råmateriale som brukes i batterier. Skal vi følge FNs bærekraftsmål, vil gjenvinning av dette materialet være høyst aktuelt. Spesielt fordi norsk prosessindustri produserer flere av råmaterialene som brukes i batteriproduksjonen.

 Norske bedrifter i førersetet

Prosjektet skal sette norske bedrifter i førersetet innen batteriutvikling ved å utvikle et dynamisk og strategisk verktøy som er basert på analyser av materialflyt. Slik blir råstoffene i verdikjeden og verdiene kan utnyttes om igjen.

Oppstart i juni

BATMAN-prosjektet hadde oppstartsmøte onsdag 05. juni.  Representanter for Glencore, Elkem, Hydro, Fiven, Agder Energi i tillegg til forskningspartnere fra NTNU, Universitetet i Agder, IFE (Institutt for energiteknikk), Transportøkonomisk institutt og Eyde-klyngen var til stede.

BIA programmet i Forskningsrådet støtter prosjektet med 11,75 millioner kroner. Dette er 50 prosent av prosjektkostnadene. 50 prosent finansieres av bedriftene som er med i prosjektet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev