Dette blir lansert under PROSIN-konferansen

Under PROSIN-konferansen mandag 12.august vil Lars Petter Maltby overlevere rapporten fra Ekspertgruppa for Ny prosessindustri - entreprenørskap, til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han håper at veien til vekst for gründerbedrifter i og rundt prosessindustrien vil bli kortere om innspillene fra rapporten blir tatt til etterretning når Regjeringens nye næringspolitikk blir skissert.

Ledet ekspertgruppa

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, har ledet ekspertgruppa for Ny prosessindustri - Entreprenørskap - og arbeidet med rapporten som er den første leveransen til  Prosess21. Hva som skal bli den nye oljen, er et mye brukt uttrykk. Men like fullt er det relevant å få innspill fra prosessindustrien som kan være med å gi Norge et forsterket bein å stå på, med eksportvarer andre land trenger. 

- Målet med å sikre vekst i oppstartsbedriftene, er å få kompetansen til å bli i Norge. Hvordan kan vi klare å få flere oppstartsbedrifter i prosessindustrien og hvordan kan vi få dem til å vokse, sier Maltby.

Deles ut 12.august

Hva som står i denne rapporten får du ikke vite før den deles ut under PROSIN-konferansen 12.august. Da vil Næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen kommentere denne.

- Det er gjort et bredt arbeid i workshops rundt i hele Norge i tillegg til mange én til én-intervjuer med oppstartsbedrifter. Vi har snakket med finansmiljøer og TTO-er (technology transfer office) hvor vi har fått innspill. Vi ser på anbefalingen vår mer som et grunnlag for diskusjon, poengterer Maltby.

Ekspertgruppen har gått fra å være detaljerte til å gi et mer overordnet forslag som kan diskuteres videre. 

En bransje å satse på

- Vi må se på prosessindustrien som en bransje med komparative fordeler i Norge som gir oss noe å satse på videre, sier Maltby.

Derfor har han i rapporten gitt forslag som vil skape enda mer bredde i industrien. Bransjen må ikke bli for låst. Her finnes en solid kompetanse som kan bygges videre på. 

- Vi gir anbefalinger til myndighetene, prosessindustrien, virkemiddelapparatet. Fellestrekket her er at oppstartsbedrifter må ha mer forutsigbarhet. Det må være samhandling i mye større grad mellom alle instanser. Det gjør overgangen og reisen mellom støtteinstansene lettere, forklarer Maltby, som sammenligner det med om vi skulle byttet foreldre i overgangen fra barne - til ungdomsskole.

Overgangen går lettere om det er noen som har kjennskap til bedriften som følger deg videre i neste fase.

- Her er også klyngene ekstremt viktige for å få til økt aktivitet og sterkere økosystem for prosessindustrien, tilføyer Maltby. 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev