PROSIN-konferansen 2019

Påmeldingsfrist: 1. august 2019
Tid: 12.08.2019 - 13.08.2019
Sted: Arendal

PROSIN-konferansen blir også i år en del av Arendalsuka. Den nasjonale møteplassen for næringsliv og politikk har de siste årene skapt en fin ramme rundt PROSIN-konferansen. Vi setter prosessindustrien på den nasjonale dagsorden med fokus på hvordan vår fremtidsrettede industri fortsatt skal skape verdier og samtidig nå målet om null utslipp innen 2050.

Arendalsuka innledes som tidligere år med Global Outlook med den påfølgende politiske arenaen til PROSIN-konferansen før vi inviterer til mottagelse på kvelden. Tirsdag formiddag samler vi industrien til et bredt, fagrettet PROSIN-arrangement før man på ettermiddagen gjennom workshops fordyper seg videre i faglige problemstillinger. Alternativt kan man under årets PROSIN-konferanse delta på en innspillskonferanse til Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi Eyde-klyngen arrangerer i samarbeid med Ragn-Sells tirsdag ettermiddag. 

Mandag 12.august

11.30-13.00 - Global Outlook 2019

(Arendal Kultur- og Rådhus - Åpent Arrangement)

This year’s Global Outlook takes stock of the paradigmatic shifts we see in several sectors, including politics, business and the environment. While acknowledging the profound uncertainty that permeates many sectors, the conference explores likely future trends and identifies possible responses. Moving forward, the ability to deal with uncertainty and prepare for several trajectories, will be a key asset. 
Key Note speakers

Ine Eriksen Søreide, Minister of Foreign Affairs, Norway, provides perspectives on the important geo-political trends of our times. 

Mats Berdal, Professor of Security and Development at the Department of War Studies, King's College London.

Robert Muggah, Co-Founder, Igarape Institute, a think and do tank devoted to using new technologies to tackle global challenges. Muggah has given several TED talks and is a regular speaker at World Economic Forum in Davos. 

Dialogue

Norwegian & International Business Leaders in a dialogue regarding topics of the day: 

Hilde Merete Aasheim - CEO Hydro

Maria Moræus Hanssen - CEO Deutsche Erdöl AG

 

Moderator: Anita Pratap, Author and Journalist

15:00-16.30 - Mat og vrimling

(Kystveien 2, Vitensenteret - for påmeldte)          

Servering og vrimling i Vitensenteret. Stands og informasjon fra SIVA, ENOVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nysnø.  

16.30-18.00 - Hva ville Sam Eyde gjort i dag?

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent Arrangement)

Fra 15.00-16.30 vil relevante aktører fra virkemiddelapparatet rundt prosessindustrien (SIVA, ENOVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nysnø) stå på stand i vrimleområdet parallelt med lettere servering. 

Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen

Norges komparative fortrinn innenfor prosessindustrien v/ Gøran Roos 

Presentasjon og overrekkelse av Ekspertgruppa for entreprenørskap i prosessindustriens rapport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Klarer vi å gripe mulighetene? Eimund Nygaard CEO Lyse og Helge Aasen CEO Elkem i samtale med Næringsministeren

Verktøykassa er full, bruker vi den riktig? Virkemiddelaktørenes respons på entreprenørskapsrapporten. 

Håkon Haugli - Administrerende direktør Innovasjon Norge

Nils Kristian Nakstad - Administrerende direktør Enova

Ingrid Riddervold Lorange - Administrerende direktør Siva

John-Arne Røttingen - Administrerende direktør Norges Forskningsråd

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Tirsdag 13.august

09:00 - 14:00 PROSIN-konferansen - Faglig forum

(Jon Lilletuns Vei 9, Grimstad)

Ledende miljøer fra norsk prosessindustri orienterer om sin teknologi, oppstart og vekst. Dagen avsluttes med en workshop i regi av katapultsenteret Future Materials. 

Program

Velkommen v/ Lars Petter Maltby, Eyde Innovation Center

Oppstartsbedrifter i og rundt prosessindustrien holder innlegg om sin bedrift, teknologi og oppstart. 

Lunsj

Workshop v/ Future Materials 

Oppsummering v/ Aslaug Hagestad Nag, Future Materials

 

11:00 - 12:30 Innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi

(Kystveien 2, Vitensenteret - Åpent Arrangement)

Eyde-klyngen inviterer i samarbeid med Ragn-Sells til innspillskonferanse til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.
Program

Velkommen v/ Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen og Bjørn Hoel, CEO Ragn-Sells

Fra avfall til ressurs - Vi må finne opp avfallshierarkiet på nytt v/ Ad Lansink (Avfallshierarkiets far) og Graham Aid (Ragn-Sells)

BatMan - Norsk industrielt samarbeidsprosjekt for resirkulering av batterier 

Norske industrielle muligheter i sirkulærøkonomi - Innspill til strategien, dialog med Nederlands ambassadør, Helge Aasen(Elkem), Thina Saltvedt (Nordea) og Bjørn Hoel (Ragn-Sells)

Oppsummering av dialog v/ Statssekretær Atle Hamar

Moderator: Elisabeth Skarsbø Moen

 

Praktisk informasjon 

PROSIN konferansen består av flere arrangementer. Noen er åpne og gratis, andre er lukkede. Melder du deg på, sikrer du plass og får servering i løpet av de to dagene. Konferanseavgiften på kr 1250 dekker dette.

Vi kan være behjelpelig med overnatting til de som melder seg på før 5. juli. Angi ønsker i påmeldingsskjemaet hvis du har behov for hjelp med dette. Velg mellom enkel overnatting på Canvas Hove i Arendal eller på hotell i Kristiansand. Vi forsøker å etterkomme ønskene i forhold til det vi har tilgjengelig. Etter 5. juli kontakter vi hver enkelt som har ønsket dette. 

 

Dags program

  1. 12. august 2019 : Arendal
  2. 13. august 2019 - 09:00 - 14:00 : Grimstad
  3. 13. august 2019 - 11:00 - 12:30 : Arendal

Kontakt

Brage Skånøy - brage@eydecluster.com

Påmelding

Velg hvilke deler av arrangementet du deltar på i de etterfølgende alternativene
Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder
Velg ett alternativ