Best i bærekraft

Nå kan de smykke seg med tittelen "best på bærekraft", gruppen som onsdag fikk A på eksamensoppgaven om bærekraftig prosessindustri ved det nye fagskoletilbudet Prosessindustri+.

- Det var veldig overraskende og gøy, sier Steinar Fredriksen fra REC Solar, som sammen med Eivind Gauslaa (Saint-Gobain), Ole Martin Kaarigstad (Hennig-Olsen Is) og Runar Høygilt (3B Fibreglass) gikk ut fra presentasjonsrommet på Fagskolen i Grimstad med en A for eksamensoppgaven de presenterte om bærekraftig prosessindustri. 

Lært mye

- Vi presenterte bærekraftig betongproduksjon. Det er både sirkulærøkonomi og industriell symbiose ved at betongen kan brukes om igjen, forklarer Steinar Fredriksen.

De har blitt mer bevisste og lært mye de ikke visste fra før om bærekraft. 

- Det er et veldig bra bærekraftstudie. Det peker på alt du ikke tenker på til vanlig, sier Steinar.

- Det åpner øynene og får deg til å stille endel spørsmål du ikke hadde stilt før. Som at hybridbil er mer bærekraftig enn el-bil, sier Runar.

Alle studentene besto

Alle de fem gruppene i studiet Prosessindustri+ besto eksamen med glans. De ansvarlige ved studiet og eksaminatorer ved eksamenspresentasjonen, Marianne Furuholt fra Eyde-klyngen og studieleder for tekniske fag, Per Høyum er veldig fornøyde med studentene.

- Studentene fremstår aktive og engasjerte. Vi har sett en veldig framgang i tankesett. FNs bærekraftmål og sirkulærøkonomi er fremme i bevisstheten og satt i et system. De presenterer ting som få andre i bedriften deres kan om bærekraft. De er inne i en tankegang om hvordan få en bedrift til å bli mer bærekraftig, sier studieleder Per.

Noen av eksamensoppgavene presenterer innovative løsninger som kunne blitt levert direkte til ledelsen i en bedrift. 

- Alle bedriftene burde hatt en UKB-avdeling, som en av gruppene lanserte. En avdeling for utvikling, kompetanse og bærekraft, sier Marianne.

Ta det videre

Nå gjenstår det bare å ta kunnskapen om bærekraft med videre inn på arbeidsplassen. 

- Vi skal dele kunnskapen med de andre, sier Eivind.

- Jeg håper bedriftene ser potensialet og benytter seg av oss som går på dette studiet, sier Steinar. 

- Vi må ta bærekrafttankegangen med videre i de daglige oppgavene, sier Ole Martin.

De er veldig fornøyde med det nye nettverket de har fått gjennom dette studiet. Å bli kjent med andre fra ulike prosessindustribedrifter med like erfaringer, kan være nyttig når en trenger å drøfte utfordringer i bedriften.

Automasjon=bærekraft

Tidligere i høst hadde  klassen temaet automatisering. Studentene ser at dette henger sammen med bærekraft. 

- Det flettes i hverandre ved at automatiserte prosesser fjerner behovet for transport, som ved 3D-printing. Det var veldig positivt å komme på MIL og se mulighetene der, sier Steinar. 

De har også hatt mange gode forelesere fra toppledelsen i industrien og fra Universitetet i Agder. 

Det mest utfordrende studentene synes har vært denne høsten, er å sette av nok tid til å studere ved siden av jobb og familie. De håper de flyter litt på erfaringen med å kombinere studier og jobb neste halvår. Men først er det juleferie. Vel fortjent.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev