Starter nytt operatørstudietilbud

Onsdag åpner for første gang dørene til en helt ny etterutdanning ved Sørlandets fagskole - Prosessindustri+. Den skal ruste bedriftenes operatører for fremtidens industri. 

- Det er veldig viktig at fagskolen er med på dette samarbeidet. Samarbeidet mellom fagskolen og bedriftene er det avgjørende samspillet for kompetansebygging. Det er en suksessfaktor at dere har vært så involvert i prosjektet, sier Gunnbjørg Tveiten Engehagen, rektor ved Sørlandets fagskole til Heine Østby, administrerende direktør ved 3B Fibreglass.

Rask prosess

- Dette har vært en fantastisk og rask prosess, sier Heine Østby som har vært med på å utforme etterutdanningen etter bedriftenes behov for kompetanse. 

Han ser at fagskoleutdanningen dekker et behov som ikke tidligere er dekket - at de som allerede er ansatt i en bedrift, får mulighet til å etterutdanne seg i dette prosessoperatørstudiet samtidig som de er i jobb. 

- Om vi som bedrift skal bli best - både på prosess og produkt, må vi levere på høy kvalitet hele tiden. Vi tror vi får det best og hurtigst til om vi klarer å integrere hele organisasjonen, sier Østby.

Han presiserer at grunnkompetansen til operatøren bør være at vedkommende kan være med på enkle til komplekse forbedringstiltak. 

- Dette krever mer enn å bare kunne den fysiske jobben. Du må ha en bredere forståelse for å delta aktivt i forbedringsarbeidet. Utfordringen ligger i forståelsen, poengterer Østby.

Prosjektoppstart var januar 2017 og godkjent av NOKUT i mars 2018. Dermed er det klart for oppstart allerede høsten 2018. Første skoledag er onsdag 22.august. 

Fremtidens behov

Behovet for økt satsing på operatørene kom frem ved en strategisamling i Eyde-klyngen i 2016. Her ble det lagt vekt på at bedriftene må henge med i de raske endringene - den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet. Det stiller større krav til bedriftenes ansatte, og spesielt de som er tettest på prosessene. 

- Den verden vi lever i i dag, og den beinharde konkurranseposisjonen bedriftene sitter i, fører til store og økende krav til prosesstabilitet og leveranseeffektivitet. Kostnadene må hele tiden ned. Verden kommer til å fortsette slik, påpeker Heine Østby. 

Ansatte i medlemsbedriftene har vært aktive bidragsyterne i å utvikle læreplanen. Enkelte av Eyde-klyngens kompetansegrupper har vært svært sentrale i dette arbeidet for å utvikle læreplanen til å være best mulig tilpasset fremtidens behov. Fremtiden stiller andre krav til kvalifikasjoner, ferdigheter og kunnskap enn det som tidligere var gjeldende i denne industrien. 

Ansvaret er fordelt

Å gi ansatte medvirkning, samsvarer med den norske arbeidsmodellen, hvor samhandling og en mer horisontal ansvarslinje er normen. Ansvaret er fordelt utover flere ledd, og krever at alle i organisasjonen har både medvirkning og ansvar. 

- Jo flinkere vi er på dette området, dess bedre vil vi få til omstillingsprosessen. Og vi er fornøyde om dette prosjektet kan smitte over til andre klynger også, avslutter Østby.

Om Prosessindustri+
  • Prosessindustri+ er et nyoppstartet etterutdanningstilbud som er et deltidsstudium over to år. Operatører i Eyde-bedrifter kan få den nødvendige etterutdanningen de trenger for å være med i fremtidens prosessindustri.
  • Målet er å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger og som evner å tenke langsiktig. Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen.
  • Etterutdanningstilbudet er et resultat av et samarbeid mellom Eyde-klyngen, Sørlandets Fagskole og Fagskolen i Kristiansand. Prosjektet er støttet med 1,4 millioner kroner av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalbudsjettet er i underkant av 3 millioner kroner. Studiet er godkjent utdanningsprogram av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Studiet åpner onsdag 22.august kl.12.00 ved Sørlandets fagskole i Grimstad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev