Samarbeider om å redusere deponibehovet

Prosjektgruppen Waste to Value har kommet godt på vei i å samarbeide om nye løsninger for å gjøre avfall om til verdi. 

- Vi har kommet veldig langt i det treårige prosjektet som startet våren 2016. Nå blir det arbeidet konkret på utviklingsprogrammene i de utførende bedriftene Elkem, Resitec, Sintef, NTNU, forteller prosjektets styreleder, Gunnar Kulia i Eyde-klyngen.

Problem å løse

Industripartnerne i prosjektet Waste to Value, Glencore, Alcoa, Eramet, Hydro, har alle et problem de skal løse. Bedriftene som er FoU-partnere skal komme med løsninger i samarbeid med disse gjennom prosjektet som skal gjøre avfall om til ressurs.

Målet er å utvikle teknologier for å få merverdi i form av å selge det ut i markedet eller få det tilbake som råvare i stedet for å kaste det.

Per Ramsdal er prosjekteier og representerer en bedrift som trenger å løse et problem.

- Den største utfordringen i prosjektet blir nok å utvikle en teknologi som kan realiseres i praktisk drift på en bærekraftig og økonomisk måte, sier Ramsdal.

God kompetanse

 Gro Eide er prosjektleder – og representerer en bedrift som skal løse en utfordring for andre.

- Når flere industripartnere jobber sammen med akademia får en utnyttet både eksperimentell og teoretisk kompetanse på en veldig effektiv måte. At industripartnerne er så positive til å dele både erfaring og konkrete resultater med hele konsortiet, er også en styrke for prosjektet, sier Eide.

Jobbes fokusert

 - Vi vurderer at det er høy og komplementær kompetanse i prosjektet til å løse oppgavene. Det jobbes fokusert i et tett samarbeid. Prosjektgruppa var på besøk i Trondheim i slutten av mars hvor vi hadde en gjennomgang av prosjektet. Her hadde vi møte med senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI), «Metal Production» for å se på helheten på dette og det arbeidet som gjøres på lignende problemstillinger i SFI’en, sier Kulia.

En postdoktorstilling i Trondheim som jobber med denne problemstillingen, er delt mellom Waste to Value og SFI’en.

Samarbeid skaper muligheter

I dag deponeres strømmer fra Nikkelverket i fjellhaller. Sidestrømmer som blir deponert ved Alcoa, Hydro og Eramet har potensiale for bedre utnyttelse av både energi og råstoff. Målet er at vi med en kombinasjon av flere av sidestrømmene, kan produsere nye, verdifulle materialer. Samarbeidet i prosjektgruppen skaper muligheter som ikke ellers ville vært der.

Prosjektet er støttet med 9,2 millioner kroner av Forskningsrådets BIA-program (Brukerstyrt innovasjonsarena)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev