Nominert til Nordisk Råds Miljøpris

Eyde-klyngen er nominert til Nordisk Råds Miljøpris med den begrunnelsen at de går foran som et godt eksempel for et avfallsfritt samfunn.  

- Jeg er stolt av at vi blir nominert til en så prestisjefylt pris. Det gir inspirasjon til videre arbeid, sier daglig leder av Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark.

I november blir det klart hvem som får prisen.

Les også saken i Agderposten

Redusert utslippene

Eyde-klyngen er nominert fordi klyngen er en drivkraft for å utvikle sirkulærøkonomi i industrien. Samlet bidrar Eyde-klyngen til at nasjonale, nordiske og globale miljøambisjoner kan nås, gjennom konkrete handlinger, prosjekter og arbeidsformer, som skaper nye verdifulle materialer av avfall.

Ikke minst forskning og pilotarbeid med "Waste to Value"-prosjektet drevet frem i et fellesskap i klyngen der hovedformålet er å kunne fremstille kommersielle råstoff basert på sidestrømmer i flere bedrifter.

Avfallsfritt samfunn

- Nordisk Råds miljøpris 2017 har tema "det avfallsfrie samfunn". Med et slikt tema er det grunn til å trekke frem arbeidet som skjer i prosessindustrien. Dette var bakgrunnen for at Norsk Industri nominerte Eyde-gruppen til prisen, sier Ole Børge Yttredal, som er direktør i Norsk Industris energi- og miljøavdeling.

Industrien arbeider målrettet for å redusere sine avfallsmengder, utnytte biprodukter og å ta i bruk resirkulerte råvarer. Dette er økonomisk lønnsomt, styrker industriens konkurranseevne og bidrar til utvikling av bærekraftige løsninger og produkter. Samarbeidet som skjer mellom prosessindustribedrifter i industriparker eller klynger har vist seg viktig for å utløse prosjekter for utnyttelse av avfall og biprodukter.

 Går foran

- Industribedriftene i Eyde-klyngen går foran og viser hvilke rolle industrien spiller med hensyn til å utvikle nye verdikjeder og forretningsområder ved å maksimere verdien av bedriftenes råmaterialer, avfall og sidestrømmer. Dette styrker bedriftenes konkurransekraft. Samarbeidet og prosjektene som realiseres gjennom Eyde-klyngen gir innovasjon, og er en viktig drivkraft for økt ressurseffektivitet hos bedriftene. Vi mener at Eyde-klyngen er en svært god kandidat til årets Nordiske miljøpris, sier Yttredal videre.

Her er de andre kandidatene

Tidligere prismottakere

Nordisk Råds Miljøpris gis til en nordisk virksomhet, organisasjon eller person som på en forbilledlig måte har prestert å integrere respekten for miljøet i sine aktiviteter eller sitt arbeid, eller som på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. 

Blant de tidligere mottakere av Nordisk Råds miljøpris finner vi Selina Juul for sitt arbeide i kampen mod matvraking, den kjente norske miljøorganisasjonen Bellona, den grønlandske miljøorganisasjonen Inuit Circumpolar ConferenceÅlands Agenda 21 kontor, miljøforkjemperen Bogi Hansen fra Færøyene, Albertslunds kommune i Danmark, tre nordiske banker og Scandic-hotellene. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev