Katapultsenteret Future Materials

Katapultsenteret Future Materials - logo

Katapult-senteret Future Materials er et nasjonalt testsenter for materialteknologi og tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer for produkter og prosesser. Future Materials retter seg mot alle typer bedrifter som har behov for å teste, verifisere eller utvikle nye materialer eller sirkulære løsninger uavhengig av om du er gründer, små og mellomstore bedrifter (SMB) eller en etablert bedrift. Våre utstyrsfasiliteter kan også brukes av forskningsinstitutter, universiteter og andre.

Ansatte: 6